Hé    hallo,    leuk    dat    je    hier    een    kijkje    komt nemen    op    onze    website    die    in    drie    aparte hoofdstukken    is    te    verdelen,    te    weten:    onze stambomen,    de    familie-geschiedenis    en    de Zeeuwse    spreuken.    Het    grootste    hoofdstuk zijn   de   stambomen   die   terug   gaat   tot   1441   in St. Maartensdijk. De    familie-geschiedenis    vertelt    het    verhaal van    familieleden    aan    de    hand    van    kranten- berichten     en     advertenties     maar     ook     van verhalen.     De     gebeurtenissen     in     1961     uit Tiendeveen   waar   het   hele   dorp   in   rouw   was na    het    overlijden    van    de    30-jarige    Berend Pekel.    Kortom:    er    is    veel    te    lezen    en    bekijk ook eens de vele foto’s op onze website. Nieuw!      De      uitgebreide      versie      van      onze stambomen   vind   je   hier     Het   teken    is   om verder te lezen.
Op     2     januari     1920     zijn     mijn     grootouders, Pieter     Kaashoek     en     Adriana     den     Braber gehuwd    in    St.    Philipsland.    Zij    hadden    een winkeltje     in     het     Karreveld.     Pieter     had     de uitbreng   in   het   dorp   en   in   de   polders   wat   hij met   een   hondenkar   deed.   Vanaf   1928   was   dit met paard en wagen. Mijn          ouders     hebben     de     winkel     na     hun trouwen          overgenomen          en          na          de watersnoodramp     van     1953     lieten     ze     een nieuwe        woon/winkel        bouwen        in        de Wilhelminastraat.      Burgemeester      de Jong   sprak   tijdens   de   opening   in   1955 over     een     verrijking     voor     het     dorp. Naast    de    winkel    was    er    ook    nog    een cafetaria    aanwezig.    Na    het    overlijden van   mijn   vader   in   1959   is   deze   korte tijd later gesloten.
https://kaashoekgenealogie.nl - Geersdijk 1930
Abel   Abels   is   de   oudste   Kaashoek   voor   zover   die te      vinden      is      in      St.      Annaland.      Door      de watersnoodramp    van    1953    en    de    oorlog    van 1940 - ‘45 is er veel verloren gegaan. Wytthie   Haijers,   boer   ‘binnen   den   dorpe’   Beets. Wytthie   wordt   in   1578   genoemd   in   de   personele impost   (belasting)   op   het   buitenshuis   dragen   van zijden en/of fluwelen kleren. Mijn    beide    oma’s    stammen    af    van    Cornelis    de Vrome, geboren in 1554 te Etten (N-Br).
   j’   om   de   koffie   wil   kômme,   za'k   eest   even   bèlle â'k   joe   was.   Me   bin   d'r   wè's   nie   en   ’t   zâ   zonde weze   van   j’n   tied   â   je   vô   niks   zou   komme.   Je   wè   ‘t   tillefonnummer   wéte   om   ôns   te   kunne   belle. M’n    grôotouwers    Wullem    Fôse,    de    smid,    ô    op Flupland   in   1939   nummer   51.   De   pliesie   ô   45   en   ’t gemeente’uus   1.   In   dien   tied   kô   je   belle   tussen   8 en   21   ure   en   op   zondaegen   tussen   8   en   9   uur     s’oggens.
https://kaashoekgenealogie.nl - Fokeltje Goudberg https://kaashoekgenealogie.nl - Sjoerd van der Kooi https://kaashoekgenealogie.nl - mijn ouders Kaashoek - Faasse
Vijfhonderdzevenenzeventig    jaar    geleden    vanaf 2018,   in   het   jaar   1441,   werd   de   naam   Kaeshoec voor   het   eerst   vermeld   in   een   stichtingsoorkonde van    een    vicarie    ter    ere    van    Petrus,    Paulus    en Barbara   in   de   kerk   van   St.   Maartensdijk.   Daarna ontstaat er een leegte tot 1585. Op    19    december    1811    werd    in    Oostrum    de achternaam    ‘van    der    Kooij’    aangenomen    door Keimpe       Hedzer       en       zijn       kinderen.       Door verschrijving komt ook ‘Kooi’ en ‘Kooy’ voor. De    foto’s    hieronder    en    links    zijn    met    bepaalde software   ingekleurd.   De   originele   foto’s   van   die tijd zijn in zwart/wit.
13   mei   1914:   Dat   men   bij   de   posterijen,   hoe   onnauwkeurig   soms   een   adres   is,   iets   niet   spoedig   voor   ‘onbestelbaar’   verklaart,   bewijst   o.a.   het   volgende:   Op   14   april   jl.   werd   te Duisburg   een   briefkaart   gepost   aan   de   heer   A.   Faasse,   Holland,   Zeeland.   Na   verschillende   plaatsen   in   Zeeland,   Zuid-Holland   en   Noord-Brabant   bezocht   te   hebben,   blijkens   de stempels en kanttekeningen, bereikte de kaart voor een paar dagen haar bestemming: St. Philipsland. Bron: Zierikzeesche Nieuwsbode.
https://kaashoekgenealogie.nl - Kaashoek https://kaashoekgenealogie.nl - A. den Braber https://kaashoekgenealogie.nl - J.W. den Braber https://kaashoekgenealogie.nl - Faasse https://kaashoekgenealogie.nl - Breekveldt https://kaashoekgenealogie.nl - Bomhof https://kaashoekgenealogie.nl - Pekel https://kaashoekgenealogie.nl - van der Kooi
Op     deze     website     staat     meer     aanvullende gegevens   over   het   reilen   en   zeilen   van   onze voorouders en over hun kinderen. Meer   informatie   over   onze   voorouders   en   hun kinderen    moet    je    hier      naar    toe.    Op    beide sites   wordt   rekening   gehouden   met   de   in   mei 2018   ingaande   privacy-wet.   Als   je   een   foutje ziet   in   mijn   gegevens,   neem   dan   contact   met me op via de   contactpagina  .