Gebruikte afkortingen: ald. - aldaar begr. - begraven dv. - dochter van geb. - geboren ged. - gedoopt N.N. - onbekend tr. - trouwde zn. - zoon van - overleden
https://kaashoekgenealogie.nl - doodbidder https://kaashoekgenealogie.nl - Paulus reizen door H. Breekveldt https://kaashoekgenealogie.nl https://kaashoekgenealogie.nl - Hendrik Breekveldt https://kaashoekgenealogie.nl - Jenneke van der Sijde https://kaashoekgenealogie.nl - Willem F.G.J. Breekveldt https://kaashoekgenealogie.nl - Johanna Geertruida Bomhof https://kaashoekgenealogie.nl - Jan van der Kooi https://kaashoekgenealogie.nl - Johanna Breekveldt https://kaashoekgenealogie.nl - Theodora Johanna van der Kooi https://kaashoekgenealogie.nl - Willem Dingeman Kaashoek https://kaashoekgenealogie.nl - Johanna Maria Kaashoek https://kaashoekgenealogie.nl - Daniël Stafford
I. N .N.   (? ? Johannes Breetveld en Neeltje Schippers) I I.   Jan   Breekveldt ,   (Breekveld),   geb.   Amsterdam,   25   september   1790,   †   Wageningen,   10   november   1854,   tr. Wageningen,   13   augustus   1825   Gijsje   Elsenaar,   ged.   Wageningen,   13   augustus   1797,   †   Winterswijk,   1   juli 1874, dr. van Evert en Maria Lena Maurik. III.   Willem   Frederik   George   Breekveldt ,   geb.   Wageningen,   26   september   1839,   †   Aalten,   20   mei   1905,   tr. Winterswijk,   11   november   1863   Garritdina   Oonk,   geb.   Borculo,   18   december   1835,   †   Aalten,   23   maart   1915, dr. van Garrit Jan en Janna Haitink. IV.   Hendrik   Breekveldt ,    geb.   Aalten,   27   mei   1867,   †   Ermelo,   20   maart   1951,   tr.   Stad   Almelo   12   december   1895   Jenneke   van   der   van   der   Sijde,   geb. Stad Almelo 21 december 1865, † Hengelo 20 februari. 1948, dr. van Johannes en Fenneke Lulof.   V.   Willem   Fredrik   George   Johannes   Breekveldt ,   geb.   Enschede,   27   juni   1899,   †   Zwolle,   21   november   1967,   begr.   ’t   Harde,   25   november      1967,   tr. Zwolle,   NLD   9   december   1930   Johanna   Geertruida   Bomhof,   geb.   Zwolle,   22   januari   1900,   †   ald.   6   maart   1983,   begr.   ’t   Harde,   11   maart   1983,   dr. van Gerard en Gerritdina Visser.   VI.   Johanna   Breekveldt ,   geb.   Treebeek,   [privé],   tr.   Hoensbroek,   [privé]   Jan   van   der   van   der   Kooi,   geb.   Beilen,   1   april   1936,   †   Groningen,   15   april 2012, begr. Dokkum, 20 april 2012, zn. van Tjeerd en Jantje Pekel. VII. Theodora Johanna van der van der Kooi, geb. Hoensbroek, 4 september 1960, tr. Wissenkerke, 21 maart 1980, Willem Dingeman Kaashoek, geb. 18 oktober 1957, zv. Dingenus Cornelis Kaashoek en Maria Cornelia Faasse. VIII. Johanna Maria Kaashoek, geboren Wissenkerke, [privé], Daniël Stafford, [privé]. GENERATIE .I N.N.   huwde N.N. (deze ouders zijn bij de doop aanwezig,  Johannes Breetveld en Neeltje Schippers; maar of dit zijn ouders waren??) Kinderen uit dit huwelijk: Johannes , geboren 25 september 1790 te Amsterdam; gedoopt in 1795 in de Nieuwe Kerk; overleden 10 november 1854 te Wageningen. Zie .II Aart , geboren op 18 oktober en gedoopt op 21 oktober 1792 in Amsterdam. GENERATIE .II Johannes   (Jan)   Breekveldt ,    geboren   op   25   september   1790   en   gedoopt   op   19   april   1795   te   Amsterdam   en   overleden   op   10   november   1854   te Wageningen;   huwde   op   13   augustus   1825   te   Wageningen   met   Gijsje   Elsenaar   dv.   Evert   Elsenaar   &   Maria   Lena   Maurik,   gedoopt   op   13   augustus 1797 te Wageningen (NH-kerk) en overleden op 1 juli 1874 te Wageningen. Kinderen uit dit huwelijk: Helena Maria , geboren op 14 juni 1826 te Wageningen, overleden op 28 januari 1890 te Winterswijk. Jan , op 28 november 1827 te Wageningen, overleden op 19 juli 1910 te Winterswijk. Evert ,   wagenmakerknecht,   geboren   op   23   februari   1829   te   Wageningen.   Op   30   maart   1852   is   hij   veroordeeld   tot   één   dag   gevangenis   voor rebellie en landloperij gepleegd te Wageningen. Elisabeth , geboren op 10 oktober 1830 te Wageningen, overleden op 28 maart 1920 te Oosterbeek. Frederik , geboren op 21 december 1832 te Wageningen, overleden op 06 oktober 1922 te Lochem. Jacobus Martinus , geboren op 08 januari 1835 te Wageningen, overleden op 20 april 1898 te Arnhem. Gijsbertus , geboren op 21 april 1836 te Wageningen, overleden op 07 januari 1910 te Winterswijk. Wilhelmina , geboren op 17 juli 1837 te Wageningen, overleden op 12 september 1849 te Wageningen op 12-jarige leeftijd. Willem Frederik George , geboren op 26 september 1839 te Wageningen, overleden op 20 mei 1905 te Aalten. Zie .III Jan   werd   in   augustus   1816   ontslagen   als   kanonnier   in   militaire   dienst   als   invalide   en   verbleef   tot   aan   zijn   huwelijk   in   1825   in   het   Invaliedenhuis   te Leiden.   In   zijn   huwelijk   was   hij   koopman   in   visch   (1854)   en   aanspreker   (een   aanspreker   werd   ook   wel   doodbidder   genoemd,   was   iemand   die   in vroeger   tijden   na   een   overlijden   de   nabestaanden   inlichtte   en   begrafenissen   regelde.) .   Kon   tot   aan   zijn   huwelijk   niet   lezen   en   schrijven.   Gedane veldtochten: 1812: Duitsland, 1813: Rusland en 1814: Frankrijk en de Slag bij Waterloo in 1816, waar hij ƒ 29,10 5  voor heeft ontvangen. GENERATIE .III Willem   Frederik   George   Breekveldt ,    geboren   op   26   september   1839   te   Wageningen   en   overleden   op   20   mei   1905   te   Aalten;   huwde   op   11 november   1863   te   Winterswijk   met   Garritdina   Oonk   dv.   Garrit   Jan   Oonk   &   Janna   Haitink,   geboren   op   18   december   1835   te   Borculo   en   overleden op 23 maart 1915 te Aalten. Kinderen uit  dit huwelijk: (in Aalten) Johannes   Gerhardus ,   geboren   op   18   april   1864   te   Aalten;      getuigen   Gerrit   Jan   Degenaar   (landbouwer)   &   Gerrit   Jan   Lammers   (molenaar);   huwde op   2   juni   1893   te   Stad   Almelo   met   Johanna   Aleida   Mokkelencate,   dv.   Johannes   Mokkelencate   &   Grietje   Anna   Lucia   Mokkelencate;   overleden   op   8 maart   1842   te   Aalten.   Kinderen:   Willem   Fredrik   George   (23   mei   1894   te   Aalten),   Gerrit   (22   juni   1895   te   Aalten),   Garritdina   (9   oktober   1896   te Aalten),   Johanna   Aleida   (24   oktober   1899   te   Aalten),   Hendrik   (25   april   1901   te   Aalten),   Johannes   Gerhardus   (11   mei   1903   te   Aalten),   Frederik   (18 januari 1906 te Aalten). Gerrit , geboren op 5 maart 1866 te Aalten; overleden op 17 januari 1889 op 22-jarige leeftijd; ongehuwd. Hendrik , 27 mei 1867; Zie .IV Gijsje , geboren op 27 april 1870 te Aalten; overleden op 30 april 1888 op 18-jarige leeftijd. Johanna ,   geboren   op   2   mei   1873   te   Aalten,   overleden   17   september   1940   te   Arnhem;   getuigen   Willem   Hansen   &   Antonij   Roelofsen   (beiden klompenmaker); huwde op 13 augustus 1903 te Aalten met Gerrit Visser, 29 jaar, zv. Jan Visser & Johanna Veurink. Mina , geboren op 2 november 1876; huwde Willem Heinen (kleermaker) op 2 september 1909 te Aalten; overleden 21 maart 1912 te Aalten. GENERATIE .IV Hendrik   Breekveldt ,   geboren   op   27   mei   1867   te   Aalten   en   overleden   op   20   maart   1951   te   Ermelo,   huwde   op   12   december   1895   te   Stad   Almelo met   Jenneke   van   der   Sijde   dv.   Johannes   van   der   Sijde   &   Fenneke   Lulof,   geboren   op   21   december   1865   te   Stad   Almelo   en   overleden   op   20   februari 1948 te Ermelo. Kinderen uit dit huwelijk: Garritdina , geboren op 18 augustus 1897 te Enschede, overleden op 27 december 1961 te Ermelo. Willem Frederik George Johannes. Zie .V Johannes ,    assistent    resident    van    het    binnenlands    bestuur    van    voormalig    Nederlands    Indië,    controleur    BB,    geboren    op    31    oktober    1900    te Enschede,   overleden   op   07   november   1975   te   Rijswijk.   Op   29   november   1920   ingeschreven   bij   de   faculteit   Rechten   en   Letteren   in   Leiden,   Album Studiosorum Academiae Lugduno Batavae. Hij heeft twee kaarten van delen van Indonesië getekend en een boek geschreven. Hendrik ,   ambtenaar,   rijksklerk   directe   belastingen,   geboren   op   15   december   1901   te   Hengelo,   overleden   op   17   december   1994   te   Arnhem   op   93- jarige   leeftijd.   Huwde   op   31-jarige   leeftijd   op   27   juli   1933   te   Arnhem   met   Willemina   Frederika   Visser,   27   jaar   oud,   geboren   op   12   juli   1906   te Hengelo (O), overleden op 29 juli 1994 te Arnhem op 88-jarige leeftijd, dochter van Gerrit Visser & Johanna Breekveldt. Fenna , geboren op 27 september 1903 te Hengelo (O), overleden op 19 oktober 1984 te Hengelo (O). Jansje , geboren op 30 december 1904 te Hengelo, overleden op 16 oktober 1995 te Emmeloord. George ,    kantoorbediende,    filmoperateur,    empl.    drukkerij,    kartonnagewerker,    kantoorbediende,    corveeër,    geboren    op    05    februari    1908    te Hengelo, overleden op 22 juli 1969 te Den Haag. GENERATIE .V Willem   Fredrik   George   Johannes   Breekveldt ,    geboren   op   27   juni   1899   te   Enschede   en   overleden   op   21   november   1967   te   Zwolle;   huwde   op   9 december   1930   te   Zwolle   met   Johanna   Geertruida   Bomhof   dv.   Gerard   Bomhof   &   Garritdina   Visser,   geboren   op   22   januari   1900   te   Zwolle   en   ald. overleden op 6 maart 1983. Kinderen u it dit huwelijk: Hendrik Gerard , geboren 25 oktober 1931 te Heerlen, overleden 22 december 2011 te Utrecht Levenloos (m) 7 september 1932. Gerard , [privé] Johanna , [privé] Zie .VI GENERATIE .VI Johanna   Breekveldt ,    geboren:   [privé],   huwde :   [privé]   met   Jan   van   der   Kooi   zv.   Tjeerd   van   der   Kooi   &   Jantje   Pekel,   geboren   op   1   april   1936   te Beilen en overleden op15 april 2012 te Groningen / begraven in Dokkum. Kinderen uit dit huwelijk: Theodora Johanna , geboren op 4 september 1960 te Hoensbroek. Zie .VII Tjeerd , geboren op 3 september 1962 te Hoensbroek, overleden 8 mei te Goes, begraven 13 mei 2008 te Zierikzee Anja , [privé]. Irma , [privé]. GENERATIE .VII Theodora    Johanna    van    der    Kooi ,     geboren    op    4    september    1960    te    Hoensbroek,    huwde    op    21    maart    1980    te    Wissenkerke    met    Willem    D. Kaashoek zv. Dingenus Cornelis Kaashoek & Maria Cornelia Faasse, geboren op 18 oktober 1957 te St. Philipsland. Uit dit huwelijk is geboren: Johanna Maria Kaashoek, privé]. Zie .VIII GENERATIE .VIII Johanna Maria Kaashoek , [privé], Daniël Stafford, [privé]. Kind: Christopher Willem Pieter , [privé].
©
KAASHOEK GENEALOGIE .NL
Patrilineaire stamreeks van Breekveldt vanaf 1790  t/m heden
contact: wim ( @ ) kaashoekgenealogie.nl