Oorsprong: Faas, Fa(a)se, Faasse(n), Faes: Patr. Korte vorm van de VN Servaas, HN Servatius. 1430 Servacius dictus Faes, Den Bosch. Korte   vorm   van   HN   Bonifatius,   Bonifaas.   1420   Bonifacius   dictus   Bonifaes   =   Faes,   Den   Bosch   (WF);   1590-1659   Jacob Cornelisse Faes, Sint- Annaland (Bron: Meertens Instituut). I.   David   Jacobse   Faasse ,   geb.   St.   Annaland   1615,   †   ald.   1661,   tr.   Geertje   Leunis,   geb.   St.   Annaland,   omstr.   1615,   †   ald.   5   maart   1647;   tr.   2.   St.   Annaland   1648 Pieternella Engels van Diest. 1630, † ald. 30 september 1684, dv. Engel Janse van Diest en Tanneken Cornelis Floy. II.   Johannes   Davidse   Faasse ,   ged.   St.   Annaland   1643,   †   Stavenisse,   15   april   1712,   tr.   Stavenisse,   20   mei   1666   Adriaentje   Jans   Elenbaas,   ged.   St.   Annaland,   28   maart 1644, † Stavenisse, 5 mei 1713, dr. van Johannes en Pieternella Leendertse Quackel. III.   Marinus   Johannisse   Faasse ,   ged.   St.   Maartensdijk,   13   juni   1683,   †   Oud-Vossemeer,   28   december   1723,   tr.   St.   Maartensdijk,   31   oktober   1706   Janneke   Cornelisse   de de Kok, ged. St. Maartensdijk, 11 november 1685, dr. van Cornelis en Adrianken Jacobs.   IV.   Cornelis   Faasse ,    geb.   Tholen   23   december   1708,   †   St.   Philipsland,   24   december   1789,   tr.   St.   Philipsland,   13   juli   1732   Helena   Steijn,   geb.   St.   Philipsland,   1710,   †   ald. 1 mei 1779, dr. van Rokus Arnoudse en Maria Cornelisse Walraven.   V.   Cornelis   Faasse ,   ged.   St.   Philipsland,   22   juli   1747,   †   ald.   19   november   1828,   tr.   St.   Philipsland,   5   mei   1776   Jannetje   Moerland,   geb.   St.   Philipsland,   3   april   1754,   †   ald. 17 oktober 1828, dr. van Marinus en Teuntje de de Jonge.   VI.   Cornelis   Faasse ,   geb.   St.   Philipsland,   16   oktober   1785,   †   ald.   31   oktober   1852,   tr.   1e   St.   Philipsland,   29   juni   1809   Dingetje   Witte,   geb.   Bruinisse,   2   maart   1787,   †   St. Philipsland, 6 mei 1849, dr. van Abraham Jacobs en Maria Johz. Hoogerwerf; tr. 2e St. Philipsland, 29 juni 1809. VII.   Adriaan   Faasse ,    geb.   St.   Philipsland,   25   april   1827,   †   ald.   26   juli   1913,   tr.   St.   Philipsland,   18   oktober   1855   Cornelia   Neele,   geb.   St.   Philipsland,   17   mei   1825,   †   ald.   5 maart 1899, dr. van Andries en Maria de de Vos.   VIII.   Andries   Faasse ,   geb.   St.   Philipsland,   18   maart   1858,   †   ald.   5   mei   1942,   tr.   St.   Philipsland,   8   augustus   1877   Neeltje   Meijer,   geb.   St.   Philipsland,   5   juni   1856,   †   ald.   18 januari 1935, dr. van Cornelis en Cornelia Pieternella Mol.   IX.   Willem   Dingeman   Faasse ,   geb.   St.   Philipsland,   12   januari   1896,   smid,   †   Goes, 18   augustus   1987 ,   tr.   St.   Philipsland,   8   juli   1921   Janna   Wilhelmina   den   Braber,   geb. Yerseke, 3 september 1900, † Goes, 1 5 juni 1988 , dr. van Gerrit den Braber en Maria Cornelia Neele. X.   Maria   Cornelia   Faasse ,   geb.   St.   Philipsland,   tr.   St.   Philipsland,   Dingenus   Cornelis   Kaashoek,   geb.   St.   Philipsland,   9   juli   1924,   winkelier,   †   Bergen   op   Zoom,   9   oktober 1959, begr. St. Philipsland, 15 oktober 1959, zn. van Pieter en Adriana den Braber.   XI. Willem   Dingeman   Kaashoek ,    geb.   St.   Philipsland,   18   oktober   1957,   tr.   Wissenkerke,   21   maart   1980,   Theodora   Johanna   van   der   Kooi,   geb.   4   september   1960 Hoensbroek, dv. Jan van der Kooi en Johanna Breekveldt. XII. Johanna Maria Kaashoek , geb. Wissenkerke, [****], Daniël Stafford, [****].
Gebruikte afkortingen: ald. - aldaar begr. - begraven dv. - dochter van geb. - geboren ged. - gedoopt N.N. - onbekend tr. - trouwde zv. - zoon van - overleden
8   augustus   1927.:   Ondergeteekenden   betuigen   hunnen   hartelijken   dank   aan   allen,   die   blijk   hebben   gegeven   aan   onze   50-jarige   Echtvereeniging,   op   8   augustus.   St.   Philipsland,   A. Faasse, Az en N. Faasse - Meijer. Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen. Brom: Zierikzeesche Nieuwsbode.
https://kaashoekgenealogie.nl - Kaashoek https://kaashoekgenealogie.nl - A. den Braber https://kaashoekgenealogie.nl - J.W. den Braber https://kaashoekgenealogie.nl - Faasse https://kaashoekgenealogie.nl - Breekveldt https://kaashoekgenealogie.nl - Bomhof https://kaashoekgenealogie.nl - Pekel https://kaashoekgenealogie.nl - van der Kooi