Gebruikte afkortingen: ald. - aldaar begr. - begraven dv. - dochter van geb. - geboren ged. - gedoopt N.N. - onbekend tr. - trouwde zn. - zoon van - overleden
https://kaashoekgenealogie.nl - Haven St. Philipsland. https://kaashoekgenealogie.nl - metalen kruis https://kaashoekgenealogie.nl - metalen kruis
Oorsprong: Faas, Fa(a)se, Faasse(n), Faes: Patr. Korte vorm van de VN Servaas, HN Servatius. 1430 Servacius dictus Faes, Den Bosch. Korte   vorm   van   HN   Bonifatius,   Bonifaas.   1420   Bonifacius   dictus   Bonifaes   =   Faes,   Den   Bosch   (WF);   1590- 1659 Jacob Cornelisse Faes, Sint- Annaland (Bron: Meertens Instituut). I. David Jacobse Faasse , geb. St. Annaland 1615, † ald. 1661, tr. Geertje Leunis, geb. St. Annaland, omstr. 1615, † ald. 5 maart 1647. II.   Johannes   Davidse   Faasse ,   ged.   St.   Annaland   1643,   †   Stavenisse,   15   april   1712,   tr.   Stavenisse,   20   mei   1666   Adriaentje   Jans   Elenbaas,   ged.   St. Annaland, 28 maart 1644, † Stavenisse, 5 mei 1713, dr. van Johannes en Pieternella Leendertse Quackel. III.   Marinus   Johannisse   Faasse ,   ged.   St.   Maartensdijk,   13   juni   1683,   †   Oud-Vossemeer,   28   december   1723,   tr.   St.   Maartensdijk,   31   oktober   1706 Janneke Cornelisse de de Kok, ged. St. Maartensdijk, 11 november 1685, dr. van Cornelis en Adrianken Jacobs.   IV.   Cornelis   Faasse ,    geb.   Tholen   23   december   1708,   †   St.   Philipsland,   24   december   1789,   tr.   St.   Philipsland,   13   juli   1732   Helena   Steijn,   geb.   St. Philipsland, 1710, † ald. 1 mei 1779, dr. van Rokus Arnoudse en Maria Cornelisse Walraven.   V.    Cornelis    Faasse ,    ged.    St.    Philipsland,    22    juli    1747,    †    ald.    19    november    1828,    tr.    St.    Philipsland,    5    mei    1776    Jannetje    Moerland,    geb.    St. Philipsland, 3 april 1754, † ald. 17 oktober 1828, dr. van Marinus en Teuntje de de Jonge.   VI.   Cornelis   Faasse ,   geb.   St.   Philipsland,   16   oktober   1785,   †   ald.   31   oktober   1852,   tr.   1e   St.   Philipsland,   29   juni   1809   Dingetje   Witte,   geb. Bruinisse, 2 maart 1787, † St. Philipsland, 6 mei 1849, dr. van Abraham Jacobs en Maria Johz. Hoogerwerf; tr. 2e St. Philipsland, 29 juni 1809. VII.   Adriaan   Faasse ,    geb.   St.   Philipsland,   25   april   1827,   †   ald.   26   juli   1913,   tr.   St.   Philipsland,   18   oktober   1855   Cornelia   Neele,   geb.   St.   Philipsland, 17 mei 1825, † ald. 5 maart 1899, dr. van Andries en Maria de de Vos.   VIII.   Andries   Faasse ,   geb.   St.   Philipsland,   18   maart   1858,   †   ald.   5   mei   1942,   tr.   St.   Philipsland,   8   augustus   1877   Neeltje   Meijer,   geb.   St.   Philipsland, 5 juni 1856, † ald. 18 januari 1935, dr. van Cornelis en Cornelia Pieternella Mol.   IX.    Willem    Dingeman    Faasse ,    geb.    St.    Philipsland,    12    januari    1896,    smid,    †    Goes,    18    augustus    1987,    tr.    St.    Philipsland,    8    juli    1921    Janna Wilhelmina den Braber, geb. Yerseke, 3 september 1900, † Goes, 15 juni 1988, dr. van Gerrit den Braber en Maria Cornelia Neele. X.   Maria   Cornelia   Faasse ,   geb.   St.   Philipsland,   [privé],   tr.   St.   Philipsland,   [privé]   Dingenus   Cornelis   Kaashoek,   geb.   St.   Philipsland,   9   juli   1924, winkelier, † Bergen op Zoom, 9 oktober 1959, begr. St. Philipsland, 15 oktober 1959, zn. van Pieter en Adriana den Braber.   XI. Willem   Dingeman   Kaashoek ,   geb.   St.   Philipsland,   18   oktober   1957,   tr.   Wissenkerke,   21   maart   1980,   Theodora   Johanna   van   der   Kooi,   geb.   4 september 1960 Hoensbroek, dv. Jan van der Kooi en Johanna Breekveldt. XII. Johanna Maria Kaashoek , geb. Wissenkerke, [privé].
©
KAASHOEK GENEALOGIE .NL
Patrilineaire stamreeks van Faasse vanaf 1615 t/m heden
contact: wim ( @ ) kaashoekgenealogie.nl