©
7 juli 1955: Aan    dhr.    D.C.    Kaashoek    zal    bouwgrond    verkocht worden van 227 m 2  voor ƒ 7,45 per m 2 . 3 september 1955: Burgemeester     de     Jonge     heeft     alhier     het     nieuwe woon-    en    winkelpand    van    de    heer    D.C.    Kaashoek geopend.    In    de    nieuwe    zaak    is    ook    een    lunchroom ondergebracht. In   een   kort   woord   sprak   hij   zijn   voldoening   uit   over de   verrijzenis   van   dit   mooie   gebouw,   aangezien   het een   bijdrage   is   in   de   verfraaiing   van   ‘t   geheel   en   van het straatbeeld in het bijzonder. 1961: In    het    Drentse    Tiendeveen    is    Berend Pekel    door    een    agent    neergeschoten. Het    hele    dorp    is    geschokt.    Lees    hier   alle   verslagen   die   gepubliceerd   zijn   in de lokale en in de landelijke kranten.
Zeeland’s Roem vervangt Natuurboter. Verkrijgbaar bij P. Kaashoek, St. Philipsland.
Burgerlijke Stand Zwolle ONDERTROUW:   19 november 1930. W.F.G.J.     Breekveldt     te     Heerlen     en     J.G. Bomhof, Wilhelminastraat 29, Zwolle.
GOES    -    Het    echtpaar    W.D.    Faasse    -    den    Braber    uit Goes   herdacht   dinsdag   met   een   bijeenkomst   in   huize Rehoboth     in     Goes     de     datum     waarop     ze     in     het huwelijk traden. Vijfenzestig    jaar    geleden    werden    Willem    Dingeman Faasse    uit    St.    Philipsland    en    Janna    Wilhelmina    den Braber       in       de       echt       verbonden.       Reden       voor burgemeester   mr.   W.   Blanken   en   zijn   echtgenote   om de felicitaties namens de gemeente over te brengen. Het   jubilerende   echtpaar,   dat   nog   steeds   gezond   is, verblijft    al    vijf    jaar    in    het    Goese    bejaartentehuis Rehoboth   aan   de   Jasmijnstraat.   De   90-jarige   Willem Faasse    was    voorheen    smid    in    Sint    Philipsland.    Zijn vrouw    is    afkomstig    uit    Yerseke    en    heeft    de    leeftijd van      85      jaar      bereikt.      Het      echtpaar      mag      zich verheugen     in     een     uitgebreid     nageslacht     van     zes kinderen,         zestien         kleinkinderen         en         vijftien achterkleinkinderen.
Ps. 115 vs. 12a. Maandag 17 December hopen zo de Heere wil, onze geliefde ouders, JAN WILLEM BOMHOF en GEERTJE OELEN hun 25-jarige Echtvereeniging te herdenken. Hunne dankbare kinderen. Zwolle, 14 December 1888.
Een Zeeuw dat wor je nie dat bi’je of bi’je nie ‘t zit in je gênen en in je bloêd ‘t is kieke, juun en pimpampoentje herken je ‘t nie, dan is’t nie hoet een Zeeuw dat kun je nie worre a doe je nog zo hoet je best zonder a je d’r erg in eit onderschei je jun eihe van de rest j’oeft ut echt nie te probere want je kunt ut nerehuns lere je kriegt ut nooit onder de knie want een Zeeuw, dat bi’je of bi’je nie.
Adriana   den   Braber,   mijn   grootmoeder,   is   in   1894 geboren    in    St.    Philipsland.    Op    2    januari    1920 trouwde   ze   met   Pieter   Kaashoek.   De   eerste   gang naar   de   Burgerlijke   Stand   was   op   27   september 1920   om   een   levenloze   dochter   aan   de   geven.   Het tweede   kind   werd   geboren   op   1      augustus   1922   en overleed   op   een   leeftijd   van   ruim   6   maanden.   Het aangeven    bij    de    B.S.    van    een    zoon,    Dingenus Cornelis    was    op    9    juli    1924.    De    tweede    zoon, Marinus   Johannes   werd   geboren   in   1926.   Pieter Kaashoek    overleed    op    44    jarige    leeftijd.    Zoon Dingenus   Cornelis   overleed   op   35   jarige   leeftijd   in 1959.   Tenslotte   overleed   Adriana   den   Braber   op   78 jarige    leeftijd    in    1973    in    Steenbergen    en    is    ze begraven in St. Philipsland.
Ds.   Sixtus   Hommius    is   geboren   op   1   december   1587 te     Jelsum     en     overleden     op     5     oktober     1651     te Bolsward,    waar    hij    predikant    was.    Hij    huwde    1624 met    Maryke    Fetzes;    hij    was    een    zoon    van    Homme Hommius en Anna Fetses Schierhusius. Meer gegevens vind je hier .   1908, Zwolle. Gistermiddag     reed     het     zoontje     van     den     slager Bomhof,   Deventerstraat   te   Zwolle,   per   rijwiel   van het     hooge     viaduct     aldaar.     Eenige     straatbengels kwamen     er     tegen     op     en     zekere     Ketel     had     de onhebbelijkheid    een    stok    door    het    achterwiel    te steken. De   jonge   B.   bezeerde   zich   zeer   ernstig   door   den   val. De fiets werd zoo goed als onbruikbaar.
Om    ‘ier    nog    even    vâder    te gae    over    ‘t    belle    in    dien tied.     Noe     kà     je     êle daegen   belle,   24   uur   in ‘n   dag,   mae   in   1939   kô   je alleen   mae   belle   tussen   8 en   21   ure   en   op   zondaegen   tussen   8   en   9   uur     s’oggens.   Mu   bin   d’r   tog   wè   op   vooruut   gegae wat    noe    nie    oltied    een    vooruuthang    is.    De tillefons ô natuurlik een draedje en ‘n slieger. De   familienaam   Kaashoek   is   ontstaan   uit   een veldnaam.   De   Uiterst-Nieuwlandpolder   onder   St. Maartensdijk    is    vermoedelijk    in    1441    bedijkt door    Frank    van    Borselen.    De    naam    Kaeshoek wordt   voor   het   eerst   in   1444   vermeld   in   een stichtingsoorkonde   van   een   vicarie   ter   ere   van Petrus,   Paulus   en   Barbara   in   de   kerk   van   St. Maartensdijk     (archief     Nassause     Domeinraad regest 888).    Handtekening van    Abel Abels in 1616.   Foto      onder:      de      achterste      hondenkar      is waarschijnlijk Pieter Kaashoek.
kaashoekgenealogie https://kaashoekgenealogie.nl - Breekveldt-Bomhof kaashoekgenealogie - Berend Pekel https://kaashoekgenealogie.nl - WDFaasse en JW den Braber https://kaashoekgenealogie.nl - hondenkar St. Philipsland https://kaashoekgenealogie.nl - 1960: Winkel Wilhelminastraat 31 St. Philipsland https://kaashoekgenealogie.nl - ds. Sixtus Hommius
Zo    de    Heere    wil    en    zij    leven,    hopen    onze    geliefde Ouders,      DINGENUS CORNELIS DEN BRABER                                         en          MARIA ADRIANA KEMPENEERS op Zaterdag 17 Januari a.s., hunne 30-jarige Echtvereeniging  te herdenken. Dat   ze   nog   lang   gespaard   moge   blijven   is   de   wensch van      hunne      dankbare      Kinderen,      Behuwd-      en Kleinkinderen. St-Philipsland, 14 Jan. 1920   FINCENT DEN BRABER.   MARIA DEN BRABER-NOORTHOEK   ADRIANA KAASHOEK-DEN BRABER   PIETER KAASHOEK
Ondertrouw:    GERARD BOMHOF                            en      GERRITDINA VISSER . Zwolle, 14 april 1899. Receptie Dinsdag 18 april, ‘s avonds van 8 - 10 uur, Molenstraat 519.
Excelsior Koffie    PAARSMERK met bon     per ½ pondspak 30 ct. Excelsior Thee    WITMERK met bon    per onspakje 26 cent.    ROODMERK met bon    per onspakje 30 cent. P. KAASHOEK - St. Philipsland
ALS MOEDER ZEGT: “Haal even een pakje Margarine”, dan bedoelt ze EXCELSIOR MARGARINE 22½ cent per pakje, met BON ter waarde van ½ blauwe bon van Zeelands Roem. Verkrijgbaar bij P. Kaashoek  -  St. Philipsland.
Op 8 Juli 1946 a.s. hopen onze geliefde ouders   W.D. Faasse en   J.W. Faasse - den Braber den   dag   te   herdenken,   waarop   zij   voor   25   jaar   in het huwelijk traden. Wij   wenschen   hun   nog   lange   en   gelukkige   jaren toe.   M.A. Stols   N. Stols - Faasse   Riet   Andrina   Gerrit   Wim en   Kees Thuis: Dinsdag 9 juli Zuiddijk A14, St. Philipsland.
https://kaashoekgenealogie.nl - St. Philipsland 1956.
Foto   rechts:   St.   Philipsland,   1955. Links     staat     de     lagere     school, midden      boven      de      NH-kerk, rechts    onder    het    Groene    Kruis gebouw       met       het       badhuis. Daarnaast    de    woon/winkelpand van        mijn        ouders        in        de Wilhelminastraat.   In   de   jaren   60 is   er   een   magazijn   aangebouwd. Klik     op     de     foto’s     om     deze vergroot te zien.
https://kaashoekgenealogie.nl - St. Philipsland 1968
https://kaashoekgenealogie.nl wim @ kaashoekgenealogie.nl K https://kaashoekgenealogie.nl - paard en wagen van Pieter Kaashoek
https://kaashoekgenealogie.nl - ingekleurde foto
Foto verandert langzaam van zwartwit naar kleur. Niet gezien? Klik dan op ‘ververs pagina’.