©
De      geschiedenislijn      van      mijn      grootvader,      Willem Dingeman   Faasse,   geboren   op   12   januari   1896   te   Sint Philipsland.       1898:    de    geboorte    van    Wilhelmina,    koningin    der Nederlanden.  1900: Leerplichtwet.      1903:    eerste    gemotoriseerde    vliegtuigvlucht    door gebroeders Wright.  1909: geboorte van prinses Juliana.  1912: Titanic vergaan op 14 april.  1914: begin Eerste Wereldoorlog.        1918:     algemeen     stemrecht     ingevoerd     en     einde Eerste Wereldoorlog.         1918:     op     8     november     was     de     eerste     radio- uitzending in Nederland.  1928: Alexander Fleming ontdekt penicilline.  1932: het laatste gat in de Afsluitdijk wordt gedicht.  1938: de geboorte van prinses Beatrix.  1940: begin Tweede Wereldoorlog.  1944: op 6 juli: D-day.     1945:   op   5   mei:   einde   Tweede   Wereldoorlog   en   op   6 augustus de atoombom op Hiroshima.  1948: uitvinding transistor.     1951:   op   2   oktober   de   eerste   televisie-uitzending   in Nederland.  1957: invoering AOW.  1959: Gasveld Slochteren ontdekt.  1963: President Kennedy vermoord.  1969: eerste landing op de maan.  1973: autoloze zondagen.  1983: ontstaan internet.
Jantje   Pekel ,   geboren   1910   is   een   dochter   van   Jan Pekel en Marchje van Achteren. Marchje     is     een     dochter     van     Jan     van     Achteren , geboren    te    Ruinen    (1858    -    1945)    en    Jantje    van Annen, geboren in Hoogeveen, 1857 - 1923). Jan   Pekel   is   een   zoon   van   Jan   van   Achteren ,   geboren op   2   juni   1824   te   Westelingwerf   (gemeente   Ruinen) en    van    Martien    Hendriks    Roelofs,    geboren    op    23 februari 1823 te ‘De Wijk’, gemeente Ruinen. Deze    Jan    van    Achteren    is    een    zoon    van    Jan    van Achteren ,    geboren    in    1783    te    Hoogeveen    en    van Aaltje   Prinsen,   geboren   op   15   mei   1787   te   Avereest, Groningen. Het     negende     kind     van     Jan     Breekveldt     en     Gijsje Elsenaar is Willem Frederik George . Hij   huwde   op   11   november   1863   te   Winterswijk   met Garritdina Oonk, geboren in Borculo. Uit    dit    huwelijk    is    geboren:    Johannes    Gerhardus Breekveldt , geboren op 18 april 1864 te Aalten. Johannes     huwde     op     2     juni     1893     te     Almelo     met Johanna   Mokkelencate ,   geboren   op   2   juni   1861   te Stad Almelo. Zij    is    een    dochter    van    Johannes    Mokkelencate    en Grietje   Anna   Lucia   Mokkelencate.      Johannes   is   een zoon   van   Gerrit   Mokkelencate   &   Aleida   Hagedoorn. Grietje   is   een   dochter   van   Hendrik   Mokkelencate   & Johanna Hagedoorn.
https://kaashoekgenealogie.nl - van Achteren in Tiendeveen.
19      maart      1910 :       Vrijdagavond      ongeveer      halfelf vervoegde   zich   een   zekere   Harm   Pekel    ten   huize   van W.     Vaartjes     te     Tiendeveen     om     tabak     te     koopen. Eenmaal   binnen   zijnde,   wilde   P.   niet   vertrekken,   Na herhaalde   malen   door   V.   te   zijn   aangemaand,   zonder gevolg,   trachtte   V.   de   indringer   te   verwijderen.   Bij   de worsteling,   die   toen   ontstond,   zag   de   bewoner,   dat   hij het    onderspit    moest    delven,    waardoor    hij    om    hulp riep.       De       kostganger       Geert       Oost,       die       in       de achterkeuken      sliep,      kwam      gewapend      met      een geweer   zijn   kostbaas   te   hulp;   hij   gaf   P.   daarmee   een slag,   doch   dit   hielp   niet,   want   hij   zag,   dat   de   indringer een   blinkend   voorwerp   te   voorschijn   haalde,   waarop O.    direct    het    geweer,    dat    geladen    was    met    hagel, aanlegde,   aftrok   en   P.   het   volle   schot   in   den   buik   joeg. Deze   stortte   dood   neer.   De   dader   staat   zeer   gunstig, de   verslagene   zeer   ongunstig   bekend.   De   oorzaak   is hoogst-waarschijnlijk     een     bestaande     wrok     van     P. tegen     den     kostganger.     Oost     gaf     zich     zelf     bij     de marechaussee   aan,   die   hem   in   hechtenis   nam.   Hij   had drie    messen    in    den    zak    waaronder    een    scheermes. Naar    men    wil    was    er    een    kwestie    tussen    Oost    en Pekel over een meisje. RECHTSZAKEN. De   rechtbank   te   Assen   heeft   gisteren   van   alle   rechts- vervolging     ontslagen     Geert     Oost,     te     Tiendeveen, gedagvaard    wegens    doodslag    met    een    geweer    op Harm         Pekel,         een         bekende         dronkaard         en vechtersbaas,   die   ten   huize   van   den   kostbaas   van   O. op zeer woeste wijze was opgetreden.   Lees hieronder verder (…)
Krantenknipsels van de Coöp. Stoomzuivelfabriek: 1902:      In     de     stoomzuivelfabriek     “Concordia”     had hedenmorgen   de   machinist   het   ongeluk   tusschen   de machine   te   geraken:   toen   de   stoker   de   machine   tot staan        bracht        werd        het        verminkte        lichaam opgenomen.    Men    wilde    het    naar    het    Gasthuis    in Amsterdam    vervoeren,    maar    weinige    oogenblikken daarna    had    hij    den    geest    gegeven.    De    ongelukkige laat een vrouw en 3 kleine kinderen na. 1903: Januari:    De   prijs   der   gepasteuriseerde   Roomboter   is vanaf heden ƒ 1,10 per k.g. April:     De    prijs    der    gepasteuriseerde    Roomboter    is vanaf heden ƒ 1,15 per k.g. Juni:     De    prijs    der    gepasteuriseerde    Roomboter    is vanaf heden ƒ 1,20 per k.g. September:          De         prijs         der         gepasteuriseerde Roomboter is vanaf heden ƒ 1,30 per k.g. 1905: 31    juli:    In    de    ledenvergadering    werd    medegedeeld, dat    het    ledental    thans    87    bedraagt    met    een    totaal aantal     koeien     van     1573.     Het     restant     melkgeld bedroeg over ‘t laatste boekjaar ƒ 9208,79. 1906: juli:   In   de   ledenvergadering   is   de   jaarwedde   van   den directeur   met   ƒ   100,00   verhoogd   en   gebracht   op   ƒ 1400,00.    In    een    voorafgaande    bestuursvergadering zijn   de   weeklonen   van   alle   aan   de   fabriek   verbonden werklieden    verhoogd    met    een    gezamenlijk    bedrag van ƒ 442,00 per jaar. 1908: Aan de coöperatieve stoomzuivelfabriek wordt,   zo spoedig   mogelijk   in   dienst   te   treden,   een   ASSISTENT gevraagd. Salaris 9 gulden per week. 1918: 21 maart: Het     bestuur     heeft     de     weeklonen     der werklieden gemiddeld ƒ 3,50 verhoogd.
Mevrouw! Waarom   koopt   U   Geldersche   Worst, als   u   weten   kan   dat   Rookworst   uit de HAAGSCHE VARKENSSLAGERIJ zuiver      en      van      eerste      kwaliteit eigengeslacht                Varkensvleesch bereidt         wordt.         Levering         van uitsluitend            eerste            kwaliteit Varkensvleesch.       Aanbevelend,    B. BOMHOF J.Wzn. Telefoon 290 ~Sassenstraat 14
Nationale Militie. Johannes (Jan) Breekveldt. Bij zijne aankomst bij het korps: lang 5 voet, 5 duim, 2 streken. Aangezicht: Rond Voorhoofd: breed Ogen: blauw Neus: ordinair Mond: idem Kin: rond Haar: bruin Wenkbrauwen: idem Merkbare teekenen: een vlek op het linker oog. Kanonnier 2e klasse van het Bat. Art. v. Genie No. 2 lees meer over Jan Breekveldt.
-   vervolg   -    In   aansluiting   aan   ons   bericht   omtrent   den doodslag te Tiendeveen diene het volgende: De   sectie   op   het   lijk   is   verricht   dor   de   doktoren   Frank te    Hoogeveen    en    Reijlingh    te    Hollandscheveld,    in tegenwoordigheid       van       het       gerecht       in       Assen, bestaande      uit      den      substituut-officier      Buis,      den rechtercommissaris    jhr.    De    Beer    Portugal    en    den substituut-griffier    Servatius.    Voorts    kunnen    we    nog melden,   dat   bij   den   verslagene   werden   gevonden   vier messen,     w.o.     een     broodmes,     een     tafelmes,     een
geopend zakmes en een scheermes. Over   ‘t   geheel   genomen   is   men   in   deze   buurt   blij,   daar men   door   het   verdwijnen   van   Pekel   van   een   boozen geest    is    verlost.    Eenige    weken    geleden    werd    hij    bij een     vechtpartij     door     een     schot     met     hagelkorrels getroffen    en    de    vorige    week    werd    hij    pas    uit    de gevangenis     ontslagen.     De     verslagene,     alsook     de dader,    zijn    beiden    25    jaar    oud;    de    laatste    die    zeer gunstig   bekend   staat,   is   gisteravond   naar   het   huis   van bewaring te Assen overgebracht.
https://kaashoekgenealogie.nl - OGG kerk in St. Philipsland rond 1910
Vroeger       werden       de       foto’s       ingekleurd       en tegenwoordig    kan    je    de    oude    foto’s    inkleuren d.m.v.   software.   Het   inkleuren   geeft   een   foto   een heel     andere     uitstraling     en     hieronder     staan     2 voorbeelden    van    mijn    grootvader    met    paard    en wagen.   De   twee   foto’s   zijn   vergroot   te   zien   met klik op de muis.
https://kaashoekgenealogie.nl - paard en wagen van Pieter Kaashoek. https://kaashoekgenealogie.nl - paard en wagen van Pieter Kaashoek.
Getrouwd:       CORNELIS KAASHOEK    en           GRIETJE de WINTER Grand Rapids, St. Mochigan Noord-Amerika, 2 oktober 1890.
40-jarige echtvereeniging van   C. FAASSE en      A. van OEVEREN St. Philipsland, 19 Mei 1878
ADVERTENTIEN. 8 AUGUSTUS a.s. hopen onze ouders: A. FAASSE Az., en N. MEIJER den dag te herdenken van hunne 25-jarige Echtvereniging. St. Philipsland, Augustus 1902.
https://kaashoekgenealogie.nl - Tiendeveen, Kanaalzijde West https://kaashoekgenealogie'nl - uitrusting van de kanonniers van de Oost-Indische KNIL.
https://kaashoekgenealogie.nl wim @ kaashoekgenealogie.nl K https://kaashoekgenealogie.nl - winkel interieur https://kaashoekgenealogie.nl
Foto verandert langzaam van zwartwit naar kleur. Niet gezien? Klik dan op ‘ververs pagina’.