©
Pieter   Moeliker ,   geboren   op   16   november   1766 te   Ooltgensplaat   huwde   in   1790   te   St.   Annaland met    Maria    den    Engelsman ,    geboren    op    18    mei 1760   te   St.   Annaland   en   aldaar   overleden   op   31 oktober 1813. Zoon   Pieter    werd   geboren   op   7   april   1792   te   St. Annaland    en    aldaar    overleden    op    9    september 1857.     Hij     huwde     op     9     januari     1813     te     St. Annaland   met   Margaretha   van   Bloppoel ,   geboren op   6   november   1785   en   aldaar   overleden   op   30 september 1857. Zoon   Adam    werd   geboren   op   24   augustus   1818 te   St.   Annaland   en   aldaar   overleden   op   9   maart 1872.   Hij   huwde   op   17   mei   1842   te   St.   Annaland met    Cornelia    Wessels ,    geboren    op    14    oktober 1815   te   St.   Annaland   en   aldaar   overleden   op   25 oktober 1880. Zoon   Pieter    werd   geboren   op   11   juli   1842   te   St. Annaland    en    aldaar    overleden    op    7    november 1918.     Hij     huwde     op     19     oktober     1866     te     St. Annaland   met   Anna   den   Engelsman ,   geboren   in 1842   te   Melissant   en   overleden   op   30   juni   1892 te St. Annaland. Uit dit huwelijk zijn geboren: Cornelia   op   27   oktober   1867,   Cathalina    (foto)   op 24     november     1869     (zij     huwde     met     Marinis Kaashoek ),   Adam   op   29   april   1871   en   overleed   op 12    juli    van    hetzelfde    jaar,    Pieternella     op        18 januari     1873,     Sara     op     12 november   1875,   Adam   op   8 september   1878   en   Maria   op 29 april 1881.
https://kaashoekgenealogie.nl - Cathalina Moeliker
Dirk   Jans   Goudberg  ,   geboren   in   mei   1766   te Kollumerland    is    overleden    op    30    december 1828.     Hij     huwde     op     21     oktober     1792     te Burum   met   Jetske   Gerbrands   Bos  ,   geboren   in augustus   1767   te   Lutjegast   en   is   overleden   op 18 maart 1847 te Kollumerland. Zoon     Jacob     Durks     is     geboren     in     1793     in Burum    en    overleden    op    11    april    1848.    Hij huwde    in    1818    te    Burum    met    Dybera    Ates Kloostra  ,     geboren     op     18     oktober     1794     te Munnekerzijl    en    is    overleden    in    Burum    op    3 april 1862. Zoon   Durk   is   in   1820   te   Burum   geboren   en   hij huwde    op    9    december    1843    te    Kollumerland met    Reintje    Douwes    Douma  ,    geboren    op    1 juni 1820 te Oostermeer. Zoon   Jacob   werd   op   27   april   1854   te   Burum geboren      en      is      op      28      augustus      1943      in Westdongeradeel   overleden.   Hij   huwde   op   17 mei      1882      te      Kollum      met      Ytje      Rintjema  , geboren         op         9         september         1859         te Dantumadeel   en   is   verleden   op   11   december 1937 in Westdongeradeel. Dochter   Fokeltje   is   geboren   op   24   november 1888    in    Hiaure    gem.    (Westdongeradeel)    en overleden   op   95   jarige   leeftijd   op   9   augustus 1984.
https://kaashoekgenealogie.nl - Sjoerd en Fokeltje van der Kooi / Goudberg. https://kaashoekgenealogie.nl - Sjoerd en Fokeltje van der Kooi / Goudberg.
Marinus    Izaks    Moerland ,    geboren    op    22    april 1731    te    Stavenisse    en    aldaar    overleden    op    21 november   1806.   Hij   huwde   op   26   maart   1753   te Stavenisse     met     Teuntje          Marinisse     de     Jong , geboren    op    9    november    1732    te    Stavenisse    en aldaar overleden op 17 januari 1809. Zoon    Cornelis    Marinusse    werd    geboren    op    9 september     1770     te     Stavenisse     en     is     aldaar overleden   op   20      maart   1815.   Hij   huwde   op   6   juli 1798     te     Stavenisse     met     Engeltje     Marinusse Francke ,      geboren      op      6      februari      1778      te Stavenisse   en   aldaar   overleden   op   30   december 1810. Zoon   Marinis   werd   geboren   op   12   mei   1799   te Stavenisse    en    overleden    te    St.    Maartensdijk    op 18   maart   1850.   Hij   huwde   te   St.   Maartensdijk   op 26      augustus      1824      met      Aaltje      Mosselman, geboren   op   14   juni   1804   te   St.   Maartensdijk   en aldaar overleden op 5 juni 1846. Dochter   Jannetje    werd   geboren   op   3   september 1838    te    St.    Maartensdijk    en    is    op    29    oktober 1898    te    Poortvliet    overleden.    Zij    huwde    op    16 april     1863     met     Abraham     Kaashoek .     Uit     dit huwelijk               werd Marinis     Kaashoek geboren     die     later huwde                     met C    a    t    h    a    l    i    n    a      Moeliker.
https://kaashoekgenealogie.nl - A. Kaashoek Hendrika Langevoort, geboren in 1782 te Heerde en is overleden op 5 februari 1874 te Heerde. Zij huwde op 1 januari 1804 te Hattem met Gerrit Visser, geboren in 1782 te Hattem en is ald. overleden op 9 mei 1856.  De familierelatie:* zoon Jan Visser huwde Trientje van Tongeren. Uit dit huwelijk: * dochter Gerritdina Visser, zij huwde Gerard Bomhof, de overgrootvader van Theodora J. van der Kooi. Lees hier verder in de stambomen.           Tekening van de boerderij in Hiaure (1890) waar Fokeltje Goudberg is geboren.    Dezelfde boerderij in 2010. https://kaashoekgenealogie.nl - Hendrika Langevoort. https://kaashoekgenealogie.nl - boerderij in Hiaure https://kaashoekgenealogie.nl - boerderij in Hiaure https://kaashoekgenealogie.nl - de familie in mei 2017
Emelia    Kloet ,    geboren    op    11    maart    1790    te    St. Annaland    en    aldaar    overleden    op    22    november 1853   huwde   op   6   mei   1810   te   St.   Annaland   met Marinis    Kaashoek,    zoon    van    Anthony    Kaashoek en Maria Pipping. Emelia    is    een    dochter    van    Abraham    Kloet    en Elisabeth    van    Diest .    Abraham    is    geboren    op    22 augustus      1751      te      St.      Annaland      en      aldaar overleden   op   1   januari   1826.   Hij   huwde   op   11   mei 1777    te    St.    Annaland    met    Elisabeth    van    Diest, geboren    op    6    januari    1754    te    St.    Annaland    en aldaar ook overleden op 9 december 1831. Abraham    is    een    zoon    van    Abraham    Kloet    en Hendrina   Gunst .   Abraham   is   geboren   in   1721   te St.      Annaland      en      overleden      in      1793      te      St. Maartensdijk.       Hij       huwde       Hendrina       Gunst, geboren     in     1725     te     St.     Annaland     en     aldaar overleden in 1754. Abraham    is    een    zoon    van    Abraham    Marinisse Kloet en Amelia van de Luijster.
Nationale Militie. Faasse,   Cornelis.    Bij   zijne   aankomst   bij   het   korps, lang 7 ellen, 7 palmen, 6 duimen en 7 strepen. Aangezicht: langwerpig Voorhoofd: klein Ogen: blauw Neus: ordinair Mond: middelmatig Kin: spits Haar: bruin Wenkbrauwen: idem Merkbare teekenen: geen. De   eerste   vergadering   van   de   kerkenraad   van   de Oud   Gereformeerde   Gemeente   te   St.   Philipsland na    de    watersnood-ramp    vond    plaats    op    1    juli 1953.   Twee   leden   van   de   kerkenraad   waren   in   de voorafgaande    tijd    ontvallen    en    werden    in    deze vergadering        herdacht        waaronder        ouderling Marinus     (Marien)     den     Braber,     die     meer     dan twintig      jaar      een      belangrijke      inbreng      in      het kerkelijke   leven   heeft   gehad.   Zijn   begrafenis   werd geleid door ds. M.A. Mieras.
https://kaashoekgenealogie.nl - Marinus den Braber https://kaashoekgenealogie.nl - Marien den Braber. kaashoekgenealogie - Doop Emelia Kloet
Heerlen, 5 april 1929. Gevestigde personen: Breekveldt, W.F.G.J., mijnbeambte. Engelplein 7, Heerlen.
Voor      de      vele      blijken      van      belang- stelling   en   deelneming,   onder-vonden bij      het      overlijden      van      onze      innig geliefde           Echtgenoote,           Moeder, Behuwd-,                        Groot-                        en Overgrootmoeder,    NEELTJE    MEIJER , betuigen wij onze hartelijken dank.   Uit aller naam,   A. FAASSE. St. Philipsland, Febr. 1935
LEVENSMIDDELEN   ~   BIER en WIJNEN   ~   DIEPVRIESPRODUCTEN   ~   BROOD en BANKET   ~   KLEIN NAAIGEREI   ~   KOUSEN en SOKKEN RUIME SORTERING COSMETICA ARTIKELEN
M.C. KAASHOEK ~ FAASSE Wilhelminastraat 31 Sint-Philipsland Telefoon 01677 - 326
https://kaashoekgenealogie.nl wim @ kaashoekgenealogie.nl K https://kaashoekgenealogie.nl - Geersdijk 1910 +/- 1920 https://kaashoekgenealogie.nl - Geersdijk +/- 1930