©
Dingenus Cornelis Kaashoek Het    derde    kind    van    Pieter Kaashoek     en     Adriana     den Braber,    in    het    Karreveld    te St.   Philipsland.   Getrouwd   in in 1952. Zeven   maanden   later   kwam de     Watersnoodramp     van     1     februari     1953     en moesten   ze   het   dorp   verlaten   vanwege   de   hoge waterstanden.    Karreveld    lag    onder    NAP    en    het water stond tot halverwege de slaapkamers. Na    de    Watersnoodramp    van    1953    werden    door mijn    ouders    plannen    gemaakt    over    nieuwbouw van een woonhuis en winkel. De    Noordoostpolder    zou    een    mogelijke    locatie worden,   maar   als   ‘Fluplander’   wil   je   niet   weg   uit het dorp. Om   een   nieuwe   levensmiddelenzaak   en   cafetaria te    beginnen,    werd    er    aan    de    rand    van    het    dorp gebouwd,   Wilhelminastraat   nummer   31.   Door   de uitbreiding   van   het   dorp,   zou   deze   locatie   in   het midden     van     het     dorp     komen     te     liggen.     De aannemer   was   bouwbedrijf   ‘van   Schelven’   uit   St. Philipsland. Bekijk deze locatie  met Google Maps.
https://kaashoekgenealogie.nl - D.C. Kaashoek https://kaashoekgenealogie.nl - Karreveld https://kaashoekgenealogie.nl - Dingenus Kaashoek en daar boven zijn broer Marinus https://kaashoekgenealogie.nl - Maria Faasse
Abel    Anthonisse     uit    Stavenisse    in    dienst    bij    de VOC. Heenreis   op   dinsdag   31   december   1754,   in   dienst als    jongmatroos    bij    kamer    Zeeland.    Vertrek    van het     schip     Middelburg,     op     weg     naar     Batavia. Vertrokken         vanuit         Rammekens.         Schipper: Cornelis van Zwanenburg. Op    donderdag    3    april    1755    aankomst    van    het schip    Middelburg    op    de    Kaap.    Maandag    19    mei vertrek van het schip Middelburg van de Kaap. Maandag      21      juli      aankomst      van      het      schip Middelburg in Batavia. Woensdag    24    september    1755    uitdiensttreding van Abel Anthonisse. Reden: overleden in Azië.
VOC schip 'Middelburg'.
Wytthie   Haijes ,   boer   "binnen   den   Dorpe"   Beets. Wijtse   wordt   in   1578   genoemd   in   de   personele impositie      (een      belasting      op      het      buitenshuis dragen   van   zijden   en/of   fluwelen   kleren).   Op   12 september    1582    woont    hij    binnen    den    Dorpe Beets.   Hij   is   boer   op   het   familiebezit   te   Beets,   in 1622   nog   aangeduid   als   "Wijtie   Haeijes   zaete".   In 1584   koopt   hij   het   deel   van   zijn   broer   Gerbrand in   dat   bezit.   Wijtse   is   overleden   in   1591.   Tijerd Enberts   en   Tijerd   Jelckes   zijn   dan   voormombers (voogden)       over       de       drie       nog       minderjarige kinderen.     Er     zijn     dan     ook     al     meerderjarige kinderen. Lees hier  verder. Jan van der Kooi , geboren      op      1      april      1936      te Wijster,            gemeente            Beilen (Drenthe).    Huwde    in    1960    met Johanna   Breekveldt,   dochter   van W.F.G.J.    Breekveldt    en    Johanna Geertruida Bomhof. Jan    is    overleden    op    15    april    in het   UMCG   te   Groningen   en   is   op 20       april       2012       in       Dokkum begraven. Lees hier  verder.
https://kaashoekgenealogie.nl - Jan vd Kooi https://kaashoekgenealogie.nl - Jan vd Kooi
Christelijke   lagere   school   ‘Koningin   Julianaschool’ te St. Philipsland. Bovenste   rij,   v.l.n.r.:   1.   Jaap   Neele,   2.   Sjaak   Walpot, 3.   Jaap   Bosman,   4.   Jan   Fontijne,   5.   Kees   Mol,   6. Teus        Dorresteijn,        7.        Wim        Ligtendag,        8. onderwijzer A.M. Geense. Op   de   tweede   rij:   1.   José   Steijn,   2.   Nelly   Geluk,   3. Lia   Noorthoek,   4.   Els   Geluk,   5.   Corry   Hooglander, 6. Betsy Geluk, 7. Rien Steijn. Op    de    derde    rij    zittend:    1.    Helma    Domenie,    2. Marlé    Noorthoek,    3.    Marja    Reijngoudt,    4.    Ella Boudeling,    5.    Liesbeth    Mol,    6.    Marja    Krijger,    7. Diane    van    der    Kleijn,    8.    Karin    van    der    Klein,    9. Liesbeth den Braber, 10. Gré Hoek. De   onderste   rij:   1.   Leo   Goudswaard,   2.   Chris   van Hekken,    3.    Tony    van    der    Ree,    4.    Jaap    Neele,    5. Peter       Verwijs,       6.       Cenny       Tichem,       7.       Wim Kaashoek.
https://kaashoekgenealogie.nl - Derde klas lagere school St. Philipsland kaashoekgenealogie - VOC Hiermede vervullen wij den treurigen plicht U kennis te geven, dat na een langdurig, smartelijk doch geduldig lijden is overleden, onze innig geliefde Echtgenoote en zorgdragende Moeder, Behuwd-, Groot- en Overgrootmoeder, Mej.  		NEELTJE MEIJERin den ouderdom van 78 jaar en 7 maanden.					     Uit aller naam, 					      FAASSE 			St. Philipsland, 18 jan. 1935. Heden overleed, tot onze diepe droefheid, na een langdurig geduldig lijden, onze geliefde vader, behuwd-, groot- en overgrootvader, 	    ANDRIES FAASSE 		rustend postbeambte,Wed van van Neeltje Meijer, in den ouderdom van ruim 84 jaar.St. Philipsland, 5 Mei 1942.  Begrafenis Vrijdag a.s., 1.30 uur (w.t.)
12   maart   te   Giekerk   getrouwt   Hedzer   Keimpes   en   Maike Pijbes beide van Giekerk.    ( klik om te vergroten)
St. Filipsland, 6 Aug. 1913.   Voor       eenige       dagen       overleed alhier        de        heer        A.        Faasse. Gedurende    42    jaren    bekleedde hij            de            betrekking            van brievengaarder    en    postschipper, tot     groote     tevredenheid     zijner superieuren.
9 oktober 1947. Terstond gevraagd een flinke Loodgieter Smederij W.D. FAASSE, St.~Philipsland
J.G. BREEKVELDT ~ AALTEN HANDEL IN NAAIMACHINES ~ HOEDEN en PETTEN ALLE SOORTEN MANUFACTUREN ~ BEDDEN ======= VEEREN en DEKENS =====
Kaashoek:      Abel    Abels    is    de    eerste    Kaashoek    voor    zover    te    vinden    is.    Door    de    Watersnoodramp 1953    en    de    oorlog    van    1940-’45    is    veel    verloren    gegaan.    Al    in    1444    kwam    de    naam    Kaeshoec (Kaashoek) voor in St. Maartensdijk.   Lees verder. . .    Van   der   Kooi:   Keimpe   Hedzer   van   der   Kooi    is   geboren   op   26   november   en   overleden   op   2   juli   1828   te Oostdongeradeel.   Hij   is   de   achtste   generatie   die   de   achternaam   aannam   op   19   december   1811.   Wytze,   geboren   in   1485 is de (huidige) stamvader.   Lees verder . . .     Faasse:    Mijn   gegevens   beginnen   in   1615   bij   de   familienaam   ‘Faasse’    en   zijn   afkomstig   van   het   eiland   Tholen, met    name    ‘het    Oude    land    van    Tholen’.    Vele    generaties    later    zijn    ze    naar    Sint.    Philipsland    gegaan    en    de meesten zijn er gebleven tot... Lees verder . . .     Den   Braber:    Adriana   den   Braber   en   Janna   Wilhelmina   den   Braber.   Mijn   oma’s.   Beiden   stamden   ze   af   van Cornelis   de   Vrome   (geboren   1554)   die   gehuwd   was   met   Maatje   Willemsdv.   de   Cramere    en   afkomstig   waren uit Etten-Leur. Lees verder . . . Adriana  en   Janna Wilhelmina . . .     Breekveldt:    Jan    Breekveldt,    geboren    op    25    september    1790    en    is    gedoopt    in    april    1795    in    de Nieuwe   Kerk   in   Amsterdam.   Hij   was   een   gepensioneerde   kanonnier   en   is   in   1825   gehuwd   met   Gijsje Elsenaar.   Lees verder . . .     Bomhof:        In      1934      was      Gerard      Bomhof      slager      de      Assendorperstraat      165      in      Zwolle.      De overgrootvader    van    mijn    echtgenote.    Mijn    oudste    ‘Bomhof’    is    Jan,    geboren    in    1660    in    Spoolde (Zwolle). L  ees verder . . .     Pekel:      Hillebrand    Harms:    mijn    eerste    voorouder    die    later    ‘Pekel’    genoemd    werd.    Geboren    rond Oude   Pekela   en   verhuisde   tijdens   de   veenafgravingen   naar   Tiendeveen   en   omgeving;   de   familie   is daar gaan wonen en velen zijn er ook gebleven.   Lees verder . . .    
https://kaashoekgenealogie.nl - 1775
Jan   Breekveldt ,   geboren   op   25   september   1790   en 5    jaar    later    gedoopt    in    september    1795    in    de Nieuwe   Kerk   te   Amsterdam.   De   gegevens   op   zijn doopakte    (hieronder)    staan    de    namen    Johannes Breetveldt   en   Neeltje   Schippers,   maar   of   dit   zijn ouders    waren?    Dit    echtpaar    had    nog    een    zoon Aart, die in 1792 geboren én gedoopt is. Tijdens    zijn    periode    in    militaire    dienst    én    op    de huwelijksakte    in    1825    staat    dat    er    geen    ouders bekend   zijn.   Zijn   militaire   vrienden   hebben   op   de huwelijkbijlagen    bevestigd    dat    hij    Johannes    (Jan) Breekveldt    is.    Jan    kreeg    vanaf    januari    1924    een invaliditeit-uitkering    van    ƒ    27,00    per    kwartaal. Vanaf    1830    is    het    verhoogd    naar    ƒ    108,00    per kwartaal    vanwege    zijn    huwelijk    en    kinderen.    Hij verbleef   tot   aan   zijn   trouwen   in   het   het   militaire hospitaal    in    Leiden    waar    hij    te    boek    stond    als gepensioneerde   militair.   Jan   overlijd   in   november 1984   in   Wageningen.   Na   zijn   overlijden   werd   het pensioen     overgemaakt     naar     de     Spaarbank     in Wageningen.
https://kaashoekgenealogie.nl - Breekveldt
https://kaashoekgenealogie.nl wim @ kaashoekgenealogie.nl K https://kaashoekgenealogie.nl - Cathalina Moeliker en Adriana den Braber https://kaashoekgenealogie.nl - familie Hendrik Breekveldt met vrouw en kinderen - ingekleurde foto