https://kaashoekgenealogie.nl - Locatie van de boerderij https://kaashoekgenealogie.nl - Stormvloed van 1632 https://kaashoekgenealogie.nl - Moggershil
De    inboedel    na    het    overlijden    van Abel,  voor zijn kinderen: 34   gemeten   tarwe   en   gerst   ter   velde, 19      gemeten      erwten,      bonen      en wikken,    1    gemet    137    roeden    oude meede   en   1   gemet   jonge   meede,   5 gemeten   hooi-weide,   4   paarden   en   1 veulen,   8   melkkoeien   en   12   jongvee, 2    varkens    en    12    koppel    hoenders, landbouw-gereedschap   en   inboedel; restitutie   van   reeds   betaalde   pacht van   de   hofstede   over   het   jaar   1724 aan    Jan    van    Waarden;    nog    tegoed voor   het   bewerken   van   7   gemeten braakliggende    grond,    5x    geploegd. De    baten    bedragen    £    527:10:0.    De lasten      bedragen:      aan      Jan      van Waarden   tot   bamis   1724   £   432:12:0, weipacht   aan   Johan   Bodel   over   het jaar   1723/1724   en   aan   Marijnis   van Vrijberghe   pacht   van   een   dijk   over het    jaar    1723/1724;    overige    kleine schulden. Lasten totaal: £ 506:17:0.
https://kaashoekgenealogie.nl - kromstevenschuit https://kaashoekgenealogie.nl - kromstevenschuit
kromstevenschuit
https://kaashoekgenealogie.nl - 1500 Gemetenpolder (kaart uit 1864). https://kaashoekgenealogie.nl - St Maartensdijk, St. Maartensdijk
Op     16     april     1661     bekennen     de erfgenamen           van           Tanneken Anthonis,    met    name    Jacob    Velde, Cornelis     Velde     en     Anthoni     Abels ( GEN.II )      -      voor      de      nagelaten kinderen    van    Adriaen    Fransen    en Grietje   Abels   -   verkocht   te   hebben aan   Johannis   Adriaensen   Mouthaen een     huis     staande     in     het     dorp Stavenisse   voor   £   28:0:0   te   betalen in    jaarlijkse    termijnen    van    £    4:0:0 vls. ingaande 1661.
GENERATIE .I Abel   Abels ,   geboren   in   1585   te   Stavenisse   en   overleden   in   1639   te   Stavenisse.   Huwde   (1)   voor   1616   met   Geertruyt   Jans ,    dochter   van   Eeddo Johans (1556), geboren in 1590 te St. Maartensdijk en overleden vóór mei 1629 te Stavenisse. Kinderen uit dit huwelijk: Anthony, gedoopt op 14 februari 1615 te Stavenisse en is overleden 1662 te Stavenisse. Zie .II Abel , gedoopt op 14 februari 1621 te Stavenisse en is overleden op 25 juni 1680 te Stavenisse. Jan ,   gedoopt   in   1623   te   Stavenisse   en   overleden   op   25   juni   1680   te   Stavenisse.   Huwde   (1):   Maritje   Eduards   (1644);   kinderen:   Eduart   Jan   (20 maart   1650),   Johannes   Jan   (2   december   1651).      Huwde   (2):   Maetje   Matthijs   (ondertrouw   23   mei,   gehuwd   21   juni   1654;   Maatje   is   overleden   8 maart   1677).   Huwde   (3):   Trijntje   Jans   (8   maart   1677);   al   deze   drie   huwelijken   in   Stavenisse.   Jan   werd   vanaf   zijn   derde   huwelijk   in   1677   Jannes Abelsen Crauwen genoemd. Grietje    (Grijtien),    gedoopt    op    1624    te    Stavenisse    en    is    overleden    1660.    Ondertrouw    op    14    januari    1640;    Huwde    op        23    februari    1640    te Stavenisse   met   Adriaen   Franse   uit   Callemthout   (Brabant),   zv.   Frans   Willems   en   Tanneken   Teunis;   kinderen:   Frans   (29   september   1641),   Habel   (16 augustus 1643), Cornelis 24 januari 1649), Tannetje (17 februari 1652).   Huwde   (2)   op   27   mei   1629   (ondertrouw   op   5   mei)   te   Stavenisse   met   Elizabeth   Hubrechts ,    dochter   van   Adriaan   Marinusse   Soutendam   (1575 - 1621) & Adriaentje Joos (1595 - 1660); geboren in St. Maartensdijk en is overleden op 2 december 1676 te Stavenisse. Kinderen uit dit huwelijk: Geertruyt ,   gedoopt   op   13   mei   1632   te   Stavenisse;   Huwde   op   11   november   1632   te   Stavenisse   met   Herman   Pietersen,   geboren   in   Stavenisse. Kinderen:   Constantia   (4   november   1663   te   St.   Maartensdijk),   Abigail   (1   februari   1665   te   St.   Maartensdijk),   Maeycken   (16   januari   1667   te   St. Maartensdijk). Philips , gedoopt op 26 maart 1639 te Stavenisse en is overleden op 14 mei 1639 te Stavenisse. Adriaen , gedoopt op 27 november 1641 te Stavenisse. Met   Moggershil   en   Anna   Vosdijk   vormde   Oud-Kempenshofstede   sedert   het   verloren   gaan   van   Stavenisse   in   1509   één   eiland,   dat   van   alle   kanten door   de   zee   werd   bedreigd.   Een   verbetering   ontstond   toen,   in   1560   de   Breedenvliet   werd   afgedamd   en   nog   gunstiger   werd   de   situatie   toen   in 1656    de    Margarethapolder    bedijkt    werd.    Alleen    aan    de    noordkant    bleef    een    zgn.    "natte    dijk"    over    -lang    1670    meter-    welke    voortdurend voorzieningen   behoefde.   Zo   moet   de   stormvloed   van   26   januari   1682   aan   de   waterkering   vrij   veel   schade   hebben   veroorzaakt.   Bovendien   kwam in   de   19 e    eeuw   de   stroom   steeds   dichter   naar   de   wal,   zodat   de   schorren   gedeeltelijk   verdwenen   en   bezinkingen   noodzakelijk   bleken.   Meer   weten? Lees alles over deze polder en over de stormvloed 1682. GENERATIE .II Anthony    Abels ,    gedoopt    op    14    februari    1615    te    Stavenisse    en    overleden    op    20    september    1662    te    Stavenisse.    Huwde    op    4    april    1640    te Stavenisse   (ondertrouw:   10   maart   1640)   met   Elisabeth   Adriaans   (geboren   als   Soutendam),   dv.   Adriaen   Marinuss   en   Adriaantjen   Joos,   gedoopt   op 4   mei   1619   te   Stavenisse   (Keimpes   hofstede)   en   overleden   in   december   1667   te   Stavenisse.   Elisabeth   hertrouwde   op   17   januari   1663   met   Jacob Michielsen. Kinderen uit dit huwelijk: Abel  is gedoopt op 22 december 1640 te Stavenisse en is overleden voor 1649. Adriaen   is   gedoopt   op   17   november   1641   te   Stavenisse   en   is   overleden   op   17   mei   1698   te   Stavenisse.   Huwde   (1):   Adriaentje   Cornelisse   Hoeck, gedoopt   op   4   april   1640   te   Stavenisse,   overleden   voor   20   maart   1672.   Kinderen:   Antonis   (1664-1724),   Pieternella   A driaanse   (maart   1666   -   15 maart   1718),   Cornelia   (1668   -),   Cornelis   Adriaense   (1669   -   1710).   Huwde   (2):   Jacomijntie   Jans,   geboren   in   1635   te   Wemeldinge,   begraven   op   23 april   1711   te   Stavenisse.   Kinderen:   Jacob   Adriaans   (1672   -   1701),   Isack   (1674   -   voor   1677),   Isack   (1677   -   1701);   Huwde   (3):   Matie   Jaques   Wevers, geboren in 1627 en overleden in  1695. Adriaen nam later de achternaam LANDMETER aan. Geertruid  is gedoopt op 8 november 1643 te Stavenisse en overleden op 17 april 1667. Maria is gedoopt op 28 februari 1646 te Stavenisse. Abigail is gedoopt op 1 maart 1648 te Stavenisse en is overleden voor 1651. Abel is gedoopt op 16 mei 1649 te Stavenisse en is overleden voor 1654. Abigail   is   gedoopt   op   16   juli   1651   te   Stavenisse   en   is   overleden   in   1710.   Huwde   op   6   april   1669   te   Stavenisse   met   Marinus   Jacobse   Verbouwe   uit Scherpenisse. Abel   is   gedoopt   op   25   januari   1654   te   Stavenisse,   overleden   op   9   oktober   1724   te   Stavenisse.   Huwde   (1):   Pieternella   Jaspers   op   28   december 1680;   ondertrouw   op   23   november   1680   te   St.   Philipsland;   geen   kinderen.   Huwde   (2) :   24   juni   1682   te   St.   Philipsland   met   Theuntie   Cornelis   uit Halsteren;   beide   woonachtig   binnen   St.   Philipsland.   Kinderen   uit   dit   huwelijk:   Anthoni   (29   april   1689,   ovl.   1747),   Teuntie   (28   januari   1691, overleden   in   1732),      Huwde   (3):   te   Stavenisse,   13   mei   1699   (ondertrouw   10   april   1699)   te   Stavenisse   met   Tannetje   Jans   Pistorius   uit   Stavenisse. Kinderen: Jan (6 september 1700, overleden in 1730), Adriana (11 maart 1703, overleden in 1746). Johannes Anthonissen is gedoopt op 22 oktober 1656 te Stavenisse en overleden op 24 april 1739 te Stavenisse. Zie .III Adriaentje (vr)   is gedoopt op 14 april 1659 te Stavenisse. Abraham is gedoopt op 10 april 1661 te Stavenisse. Op   31   augustus   1655   legt   Jacob   Baltsen   voor   schepenen   van   Stavenisse   een   verklaring   af   inzake   een   vechtpartij   bij   Antony   Abels   in   de   Fortuyne. Op   7   september   1656   verklaart   schout   Leendert   Troost   dat   hij   met   twee   schepenen   is   gegaan   naar   het   huis   van   Anthony   Abels,   tavenier,   om   te controleren   hoeveel   bier   er   op   die   dag   in   de   kelder   is   binnengekomen.   De   schout   is   op   dat   moment   namelijk   tevens   pachter   van   de   impost   ten   last van   de   tappers.   De   huisvrouw   van   Anthony   Abels   weigert   hem   echter   de   toegang   tot   de   kelder.   In   zijn   verklaring   stelt   de   schout   Anthony   Abels aansprakelijk voor alle kosten, schaden en interest. Hij   is   armmeester   te   Stavenisse.   Een   dag   later   verklaren   vier   personen   op   verzoek   van   schout   Troost   dat   zij   gisteren   uit   de   schuit   van   Cornelis Jacobs   Dijke,   liggende   aan   de   kade   te   Stavenisse   zes   half-vaten   bier   hebben   overgebracht   naar   de   kelder   van   Anthonis   Abels.   Ongetwijfeld   is   de schout zijn impost (belasting) gaan innen. Op   16   april   1661   bekennen   de   erfgenamen   van   Tanneken   Anthonis,   met   name   Jacob   Velde,   Cornelis   Velde   en   Anthoni   Abels   -   voor   de   nagelaten kinderen   van   Adriaen   Fransen   en   Grietje   Abels   -   verkocht   te   hebben   aan   Johannis   Adriaensen   Mouthaen   een   huis   staande   in   het   dorp   Stavenisse voor £ 28:0:0 te betalen in jaarlijkse termijnen van £ 4:0:0 vls. ingaande 1661. Ligging   van   het   huis:   zuidoost   het   huis   van   Marynis   Elenbaes,   noordwest   van   het   huis   van   Cornelis   Janssen   Cleijn,   noordoost   de   Mooldijck. Getekend o.a. Jacob Velde en met het handmerk van Cornelis van de Velde (Stavenisse, RAZE 5899 - 170). In   de   jaren   1645   tot   en   met   1661   is   hij   zeer   frequent   huurder   van   tienden   (van   kavels   land)   te   Stavenisse,   Zuidmoer   en   Kempenshofstede.   Tevens staat hij in die jaren regelmatig borg voor andere huurders (Las. 5936). Op    18    november    1660    tekent    hij    een    schuldbekentenis    voor    100    pond    Vlaams.    Als    onderpand    geeft    hij    4    gemeten    weiland    te    Nieuw Kempenshofstede (Las. 5899 f. 144). Op   3   juli   1662   maken   Anthony   Abels,   burger,   en   Lysbeth   Adriaens   mutueel   testament   voor   schepenen   van   Stavenisse.   Anthony   ligt   op   dat   moment ziek   te   bed   (Las.   5899   f.   208).   Vermoedelijk   is   hij   aan   de   gevolgen   van   zijn   ziekte   overleden   want   op   20   september   1662   compareert   zijn   weduwe voor   schepenen   van   Stavenisse   (Las.   5899   f.   214v).   Op   16   februari   1662   worden   diverse   personen   als   getuigen   ondervraagd,   waaronder   Jacob Janse   Velde,   inzake   en   scheldpartij   tussen   Anthoni   Abels   en   Gillis   Rutsaer   welke   plaatsvond   op   11   november   1661.   (RAZE   5899-192).   Anthoni woonde in 1656 te Stavenisse ten oosten van de Achterstrate en ten westen van de watergang. GENERATIE .III Johannes   Anthonissen   (van   Kaashoek ) ,   geboren   op   11   oktober   en   gedoopt   op   22   oktober   1656   te   Stavenisse   en   is   overleden   op   24   april   1739   te Stavenisse.   Huwde   (1)   op   29   januari   1681   te   Scherpenisse   met   Jannetje   Philips   de   Laater ,    dv.   Philips   de   Laater   en   Maria   de   Waayer,   gedoopt   op 11 februari 1657 te Scherpenisse en is overleden in februari 1690 te Scherpenisse. Kinderen uit dit huwelijk: Elisabeth   Joannis ,   gedoopt   op   11   januari   1682   te   Scherpenisse;   ondertrouw   op   28   augustus   1707   te   St.   Maartensdijk,   met   Vincent   Neerings, geboren 1682. Philip Joannes , gedoopt op 17 januari 1683 te St. Maartensdijk; begraven 14 mei 1739 te Stavenisse. Elisabeth & Anthony , gedoopt 5 november 1684 te St. Maartensdijk. Zie .IV Joannes , gedoopt op 5 mei 1686 te St. Maartensdijk. Marinus , gedoopt op 11 april  1688 te St. Maartensdijk.   Huwde   (2)   op   21   februari   1690   te   Stavenisse   met   Maria   (Cornelia)   Pinte ,    dv.   Cornelis   Pinte   en   Cornelia   Jansen   Batenburg,   gedoopt:   26 december 1670 te St. Maartensdijk en overleden vóór 1707. Kinderen uit het tweede huwelijk: Cornelis , gedoopt op 31 december 1690 te St. Maartensdijk. Johannis , gedoopt op 25 december 1692 te St. Maartensdijk en is overleden op 1 november 1758 te St. Annaland. Lijsbeth , gedoopt op 21 november 1694 te St. Maartensdijk. Cornelia , gedoopt op 5 augustus 1696 te St. Maartensdijk. Cornelia , gedoopt op 23 november 1698 te St. Maartensdijk. Cornelis , gedoopt op 10 april 1701 te St. Maartensdijk. Adriaen , gedoopt op 3 december 1702 te St. Maartensdijk en is overleden voor maart 1704. Adriaen , gedoopt op 30 maart 1704 te St. Maartensdijk. Abraham , gedoopt op 1 november 1705 te St. Maartensdijk.   Huwde   (3)   op   2   juli   1707   te   St.   Maartensdijk   met   Rachel   Jeremiasse   Quist,   dv.   Jeremiasse   Quist   en   Neeltje   Domus,   gedoopt   op   16   november 1653 te Stavenisse overleden op 29 januari 1718 te Stavenisse. Geen kinderen uit dit huwelijk. Ingekomen   St.   Maartensdijk   23   april   1688   met   attestatie   van   Scherpenisse,   Johannes   en   zijn   eerste   vrouw   Jannetje.   Vermoedelijk   waren   zij daarvoor   nog   steeds   lidmaat   in   Scherpenisse,   maar   woonde   zij   te   St.   Maartensdijk   waar   vanaf   1683   de   kinderen   gedoopt   werden.   In   het   register van schepenakten van Stavenisse komt Johannis enkele malen voor. Op   5   mei   1697   verklaart   Jan   van   der   Eijk,   brouwer   te   Stavenisse,   100   pond   vis,   schuldig   te   zijn   aan   Johannes.   Als   onderpand   geeft   hij   zijn kromstevenschuit    met    touwen,    zeilen    en    ankers;    borg    is    Adriaen    Anthonisse.    Op    18    mei    1698    wordt    bovenstaande    schuld    voor    250 carolusguldens verlengd; als onderpand blijft dezelfde schuit verbonden; borg is nu Jacomijntje Jans, weduwe van Adriaen Anth. Op   22   maart   1699   verklaart   Pieter   Gillisse   van   Beveren   100   carolusguldens   schuldig   te   zijn   aan   Johannes   Anthonissen;   de   schuld   is   afbetaald   op   3 maart   1701.   Op   11   juni   1700   koopt   Johannes   Anthonissen   de   heft   van   een   welgelegen   hofstede   met   65   gemeten   en   136   roeden   koren   -   en weiland   te   St.   Maartensdijk   voor   ƒ   60,00   per   gemet.   Uit   de   rekeningen   van   de   rentmeester   van   de   Domeinen   van   St.   Maartensdijk   /   Scherpenisse blijkt   dat   Johannis   vrij   veel   pachtland   in   gebruik   heeft.   In   de   jaren   1714-1720   bijvoorbeeld   ruim   48   gemeten.   Johannes   Anthonissen   was   ouderling te St. Maartensdijk van 26 april 1704 tot 1707 en van 1715 tot 1718. Uit dit alles kunnen we opmaken dat hij een redelijk bemiddeld man was.
©
KAASHOEK GENEALOGIE .NL
Patrilineaire stamreeks van Kaashoek vanaf 1444 t/m 1684
contact: wim ( @ ) kaashoekgenealogie.nl