https://kaashoekgenealogie.nl - 1500 gemeten polder https://kaashoekgenealogie.nl - Grafsteen van Antonie Kaashoek in Grand Rapids, USA https://kaashoekgenealogie.nl https://kaashoekgenealogie.nl - Uittreksel emigratie USA https://kaashoekgenealogie.nl - Abraham Kaashoek en Jannetje Moerland
GENERATIE .IV Anthony   Kaashoek ,   gedoopt   op   5   november   1684   te   St.   Maartensdijk   en   overleden   in   1732   St.   Maartensdijk.   Huwde   op   27 september   1710   te   St.   Maartensdijk   met   Neeltje   Adriaanse   Neeringh,   dv.   Adriaen   Neeringh   en   Neeltje   Abrams;   gedoopt   op 27 maart 1695 te St. Maartensdijk en overleden op 9 april 1737 te St. Maartensdijk. Kinderen uit dit huwelijk:  (allen gedoopt in St. Maartensdijk) Janna , gedoopt op 24 april 1712 en overleden november 1727. Adriana , gedoopt op 30 september 1714. Johannes , gedoopt op 26 december 1716 en overleden voor januari 1721. Matie , gedoopt op 27 maart 1718. Johannes , gedoopt op 5 januari 1721; ondertrouw op 20 juni 1743 te St. Maartensdijk met Josina Mattijs Verkerke, geboren te St. Maartensdijk. Kinderen: Neeltje (1-3-1744), Matthys (7-8-1746), Gerard (24-6-1753). Lijsebeth ,   gedoopt   op   17   januari   1723;   ondertrouw   15   maart   1742   te   Stavenisse   met   Cornelis   van   Heuvel,   geboren   te Stavenisse. Anthony , gedoopt op 7 januari 1725. Zie .V Janna , gedoopt op 9 november 1727. Adriaen ,   gedoopt   op   11   december   1729;   huwde   op   3   juli   1759   te   Poortvliet   met   Cornelis   Hicke,   geboren   te   Poortvliet. Verkocht in 1779: huis, erf, schuur voor £ 50. GENERATIE .V Anthony   Kaashoek ,   gedoopt   op   7   januari   1725   te   St.   Maartensdijk   en   is   overleden:   28   augustus   1804   te   Stavenisse.   Huwde (1)   ondertrouw   26   augustus   en   huwde   op   12   september   1747   te   Stavenisse   met   Maatje   Eijk(s),   dv.   Jan   Anthonisse   Eyk(s)   en Dina Goedegebuure; gedoopt op 23 maart 1727 te Stavenisse en overleden op 10 december 1749 te Poortvliet. Kinderen uit het eerste huwelijk: Anthony , gedoopt op 5 november 1747 te Stavenisse. Zie .VI Dina , gedoopt op 23 november 1749 te Poortvliet.   Huwde   (2)   op   14   februari   1755   te   Stavenisse   met   Kaatje   Tichon,   dv.   Claes   Tichon   en   Pieternella   van   Beveren;   gedoopt   6   maart   1729   te Stavenisse en overleden op 1 februari 1813 te Stavenisse. Kinderen uit het tweede huwelijk: Pieternella ,   geboren   op   17   augustus   1755   te   St.   Annaland   en   overleden   op   28   augustus   1828   te   St.   Annaland;   huwde   te   St.   Annaland   op   14 februari 1788 met Jacob van Poortvliet, zv. Adriaan van Poortvliet en Dina Tichem. Johannes , geboren in 1756 te Stavenisse en overleden in 1756. Johannes ,   geboren   op   25   september   1757   te   St.   Annaland;   gehuwd   te   St.   Annaland   op   14   april   1803   met   Janna   van   Dommele.   Kinderen:   Jan, geboren   in   1804   en   overleden   op   52   jaar   te   St.   Annaland   (meekrapdroger),   huwde   met   Johanna   van   der   Welle   2.   Grietje,   19   augustus   1811   te   St. Annaland. Adriaen ,   geboren   op   30   september   1759   te   St.   Annaland;   overleden   te   Stavenisse   op   19   december   1827;   huwde   op   8   juni   1806   te   Stavenisse   met Sentina de Neef, geboren te Wolphaartsdijk en overleden op 68 jarige leeftijd op 30 januari 1833 te Poortvliet. Adriaan ,   gedoopt   op   20   december   1760   te   Stavenisse   en   overleden   op   13   juli   1806   te   St.   Maartensdijk;   huwde   te   St.   Maartensdijk   op   7   augustus 1793      met   Catharina   Poot;   Kinderen   uit   dit   huwelijk:   Josina   (26-12-1793   ~   16-9-1859),   Neeltje   (13-11-1795   ~   24-1-1870),   Maatje   (14-12-1798), Hubertus (11-4-1800 ~ 26-12-1830), Lena (15-12-1802 ~ 20-4-1840), N.N. levenloos (4-1-1806). Allen geboren te St. Maartensdijk. Nicolaas , gedoopt op 22 januari 1762 te Stavenisse en overleden 16 december 1812 te Stavenisse. Janus , gedoopt op 14 oktober 1764 te Stavenisse; overleden op 16 december 1812 te St. Maartensdijk. Elijsa , gedoopt 14 december 1766 te Stavenisse. Josua   de   Jonge,   als   last   en   procuratie   hebbende   van   Paulus   de   Jonge,   levert   op   14   januari   1749   aan   Anthoni   Kaashoek,   157½   roede   land   met   de olme-, esse- en fruitbomen daarop staande, gelegen in de 1500 Gemetenpolder in Oud Kerkhof voor £ 11. GENERATIE .VI Anthony   Kaashoek ,   gedoopt   op   5   november   1747   te   Stavenisse   en   is   overleden   op   1   juni   1795   te   St.   Maartensdijk.   Huwde   (1)   ondertrouw   op   16 mei   1781   te   St.   Maartensdijk   met   Martha   van   Driel ,    dv.   Jan   van   Driel   en   Maatje   van   Dijke;   gedoopt   op   8   april   1753   St.   Maartensdijk   en   overleden op 6 november 1783 te St. Maartensdijk. Kind uit het eerste huwelijk: Jan , gedoopt op 2 november 1783 te St. Maartensdijk en is overleden 28 maart 1808 te St. Maartensdijk.   Huwde   (2)   ondertrouw   op   28   april,   gehuwd:   4   mei   1784   te   Poortvliet   met   Maria   Pipping   dv.   Cornelis   Pipping   en   Lena   van   Dijke;   gedoopt   op 20 augustus 1758 te Poortvliet en overleden op 4 mei 1785 te St. Maartensdijk. Kind uit het tweede huwelijk: Marinis , gedoopt 30 april 1785 te St. Annaland. Zie .VII   Huwde   (3)   ondertrouw   op   14   februari   1786   te   St.   Maartensdijk   met   Geertruij   Boer   dv.   Isaac   Boer   en   Aagje   de   Wilde;   gedoopt   op   4   december 1763 te St. Maartensdijk  en overleden in 1820 te St. Maartensdijk. Kinderen uit het derde huwelijk: Aagtje ,   gedoopt   op   15   oktober   1786   te   St.   Maartensdijk   en   overleden   17   november   1821;   huwde   op   9   april   1813   te   St.   Annaland   met   Laban Bolier. Izak , gedoopt in april 1789 te St. Maartensdijk en overleden op 3 juli 1809 te St. Maartensdijk, ongehuwd. Jacob ,      geboren   in   1792   te   St.   Maartensdijk   en   overleden   op   31   juli   1848   te   Poortvliet;   huwde   op   4   mei   1820   te   St.   Annaland   met   Maatje   Tichelaar, 17   jaar   te   Dinteloord   (overleden   5   april   1839   te   Stavenisse),   dv.   Johannis   Tichelaar   &   Johanna   van   Nieuwenhuijzen,   boerin.   Kinderen:   1 .    Johanna, overleden   2   maanden   op   26   september   1820   te   St.   Annaland.   2 .    Johanna,   geboren   24   februari   1828   te   St.   Annaland   (gehuwd   29   maart   1850   te Stavenisse   met   Kornelis   Moerland,   22   jaar   te   St.   Annaland,   zv.   Martinus   Moerland   &   Maria   Goedegebuur).   3 .    Levenloos   (Willemina)   op   11   mei 1831 te St. Annaland. 4 .  Willemina, geboren 24 maart 1836 en overleden 10 februari 1867 te Stavenisse. GENERATIE .VII Marinis    Kaashoek ,    geboren    op    30    april    1785    te    St.    Annaland    en    is    overleden    op    16    november    1853    te    Poortvliet.    Huwde    op    6    mei    1810 (ondertrouw:   20   april)   te   St.   Annaland   met   Emelia   Kloet ,   dv.   Abraham   Kloet   en   Elizabeth   van   Diest,   geboren   op   11   maart   1790   (doop   op   14   maart) te St. Annaland en is overleden op 22 november 1853 te Poortvliet. Kinderen uit dit huwelijk: Maria ,   geboren   op   14   oktober   1810   te   St.   Annaland   en   overleden   op   4   juni   1869   te   Poortvliet;   ongehuwd.   Kind:   Marinis,   geboren   op   10   juli   1837 te Poortvliet en overleden op 12 november 1837. Elizabeth , geboren op 27 juni 1812 te  St. Annaland en overleden 31 oktober 1813 te  St. Annaland. Antonie ,   geboren   op   15   oktober   1814   te   St.   Annaland,   overleden   in   1877   te   Grand   Rapids   (USA).   Huwde   (1)   met   Tannetje   Hoek   op   10   maart   1852 te   Tholen,   dv.   Jacob   Hoek   &   Kaatje   Heijboer;   emigratie   1   april   1868   USA .   Huwde   (2):   met   Jasperina   Braal   (geboren   op   16   december   1818   te Poortvliet)   op   16   december   1864   te   Poortvliet;   dv.   Joost   Braal   &   Maatje   Monteau.   Kinderen   uit   het   eerste   huwelijk:   Emelia   (24   januari   1853   en overleden op 30 april 1853 te Tholen, Maria (5 maart 1858 en overleden op 5 september 1861 te Tholen). Aberdina ,   geboren   op   23   oktober   1816   te   St.   Annaland   en   overleden   17   april   1844   te   St.   Annaland;   huwde   met   Jan   Fase   op   14   september   1842   te St. Annaland, 25 jaar, geboren in 1817 St. Annaland, zv. Izaak Fase & Engeltje Franke. Jacob ,   geboren   op   13   augustus   1819   te   Sint   Annaland   en   overleden   op   7   juli   1888   te   Grand   Rapids   (USA);      gehuwd   met   Jannetje   Cornelia   Ketting (geboren   op   2   maart   1825   te   Poortvliet   en   is   overleden   op   23   september   1905   te   Grand   Rapids   (USA)   op   20   april   1855   te   Poortvliet;   dv.   Hendrik Ketting   &   Cornelia   Brijman.   Emigratie   naar   USA    in   1868   samen   met   zijn   broer   Antonie.   Kinderen   uit   dit   huwelijk:   Marinis   (25   augustus   1855   en   is overleden op 9 oktober 1855 te Poortvliet), Hendrik (geboren op 27 februari 1863 te Stavenisse). Hendrina , geboren op 16 april 1822 te Poortvliet en overleden 20 november 1823 te  St. Annaland. Abraham , geboren op 9 december 1823 te St. Annaland en overleden 9 januari 1827. Izak , geboren  op 29 maart 1826 te Poortvliet en overleden 26 augustus 1826. Hendrina ,   geboren   op   2   december   1827   te   Poortvliet   en   overleden   27   maart   1865   te      St.   Annaland;   huwde   31   mei   1851   te   St.   Annaland   met Pieter   Kaashoek,   32   jaar   (overleden   op   15   april   1865   St.   Annaland);   zv.   Johannis   Kaashoek   &   Johanna   van   Dommelen.   Kinderen:   1.   Johanna   (12 maart   1852   St.   Annaland,   overleden   2   mei   1852),   2.   Johanna   (15   juli   1855   St.   Annaland),   3.   Johanna   (15   november   1856   St.   Annaland,   overleden 30   juni   1857   St.   Annaland),   4.   Emelia   (30   januari   1858   St.   Annaland,   overleden   26   juni   1858),   5.   Emelia   (6   december   1859   St.   Annaland,   overleden 12   juni   1860   St.   Annaland),   6.   Johannis   (28   juni   1862   St.   Annaland,   overleden   3   oktober   1862   St.   Annaland),   7.   Johannis   (4   oktober   1864   St. Annaland). Meegegaan in 1868 naar Amerika met Jacob Kaashoek. Abraham , geboren op 17 maart 1830 te Poortvliet, gehuwd met Jannetje Moerland. Zie .VIII GENERATIE .VIII Abraham    Kaashoek ,    geboren    op    17    maart    1830    te    Poortvliet    en    overleden    op    30    juli    1913    te    Poortvliet;    huwde     op    16    april    1863    te    St. Maartensdijk   met   Jannetje   Moerland   dv.   Marinus   Moerland   en   Aaltje   Mosselman;   geboren   op   3   september   1838   te   St.   Maartensdijk   en   overleden op 29 oktober 1898 te Poortvliet. Kinderen uit dit huwelijk: Emelia ,   geboren   op   28   januari   1864   te   St.   Annaland   en   overleden   op   18   juni   1921   in   Oud-Vossemeer,   huwde   op   15   april   1886   te   Oud-Vossemeer met   Marinus   van   Dijke,   32   jaar,   zv.   Cornelis   van   Dijke   &   Maatje   Aarnoudse.   Kind   uit   dit   huwelijk:   Jacob,   geboren   13   september   1895   te   Oud- Vossemeer en is overleden op 8 juli 1956 te Dinteloord. Aaltje , geboren op 5 september 1865 te Poortvliet en overleden 16 december 1909 te Poortvliet - ongehuwd. Marinis , geboren op 2 december 1866 te Poortvliet, gehuwd met Cathalina Moeiliker op 25 november 1892 te St. Annaland. Zie .IX Marina ,   geboren   op   3   juli   1868   te   Poortvliet   en   overleden   op   28   februari   1933   te   Dinteloord,   huwde   op   7   augustus   1896   te   Poortvliet   met   Pieter Kot,    (geboren    op    9    april    1866    te    Scherpenisse    en    is    overleden    op    22    oktober    1946    te    Dinteloord),    zv.    Antoni    Kot    &    Willemina    Margarita Tatenhoven. Maria ,   geboren   op   27   augustus   1869   te   Poortvliet   en   is   overleden   op   18   december   1940   te   Nieuw-Vossemeer;   huwde   op   16   juni   1892   te Poortvliet   met   Cornelis   Besoo,   (geboren   op   26   september   1870   te   Poortvliet   en   is   overleden   op   15   augustus   1948   te   Bergen   op   Zoom),   zv.   Jacob Jacobus Besoo & Jacoba Aarnoudse. Elizabeth ,   geboren   op   9   oktober   1870   te   Poortvliet   en   overleden   op   28   maart   1942   te   Zierikzee,   huwde   op   11   december   1902   te   Poortvliet   met Johannis   Hoogstrate,   geboren   op   15   oktober   1872   te   Krabbendijke   en   overleden   op   5   mei   1958   te   Middelburg,   zv.   Jan   Hoogstrate   &   Pieternella Poleij.   Kinderen:   Pieternella   Jannetje,   geboren   op   6   juli   1903   te   Dreischor,   huwde   op   15   juni   1927   te   Zierikzee   met   Aalbrecht   Klink,   geboren   in 1902 te Zierikzee. Anthonie , geboren op 2 november 1871 en is overleden 10 juli 1877 te  Poortvliet. Cornelia , geboren op 17 oktober 1872  en is overleden 4 februari 1930 te  Poortvliet - ongehuwd. Jacob ,   geboren   op   19   maart   1874   te   Poortvliet   en   overleden   23   oktober   1946   te   St.   Annaland;   huwde   op   5   maart   1915   te   St.   Annaland   met Cornelia Gunst (geboren op 15 september 1877 en is overleden op 29 juni 1953 te St. Annaland), dv. Witte Gunst & Maatje Prince. Geen kinderen.
©
Hoeve ‘Klein Fernee’ van Anthony Kaashoek (generatie 4) (tussen Tholen en Poortvliet, onderste foto is te vergroten)
KAASHOEK GENEALOGIE .NL
Patrilineaire stamreeks van Kaashoek vanaf 1684 t/m 1866
contact: wim ( @ ) kaashoekgenealogie.nl