Gebruikte afkortingen: ald. - aldaar begr. - begraven dv. - dochter van geb. - geboren ged. - gedoopt N.N. - onbekend tr. - trouwde zn. - zoon van - overleden
https://kaashoekgenealogie.nl - St. Philipsland https://kaashoekgenealogie.nl https://kaashoekgenealogie.nl - St. Philipsland https://kaashoekgenealogie.nl - Abel Abels handtekening 1616
1616: handtekening van Abel Abels  (GENERATIE .I)
De   familienaam   Kaashoek   is   ontstaan   uit   een   veldnaam.   De   Uiterst-Nieuwlandpolder   onder   St.   Maartensdijk is   vermoedelijk   in   1441   bedijkt   door   Frank   van   Borselen .   De   naam   Kaeshoec   wordt   voor   het   eerst   in   1444 vermeld   in   een   stichtingsoorkonde   van   een   vicarie   ter   ere   van   Petrus,   Paulus   en   Barbara   in   de   kerk   van   St. Maartensdijk (archief Nassause Domeinraad regest 888). Dhr.   P.J.   Mertens   vermeldt   in   het   boekje   Zeeuwse   familienamen,   dat   Kaashoek,   hoek   of   land   van   Kaas   kan betekenen.   Kaas   is   dan   de   afkorting   van   de   voornaam   Nicasius.   Ook   wordt   de   mogelijkheid   opengehouden   dat Kaashoek   is   afgeleid   van   Katshoek   of   dat   er   het   product   kaas   mee   wordt   bedoeld.   De   Kaashoek   die   in   het meest    westelijke    deel    van    de    Uiterst-Nieuwlandpolder    ligt,    bestaat    hoofdzakelijk    uit    bouwland.    Voor    de herverkaveling   lag   er   echter   ook   een   strook   lage   grond,   een   oude   kreek   die   als   weiland   werd   gebruikt.   Gezien ook   de   afstand   en   de   slechte   verbindingen   naar   de   in   die   tijd   meest   nabijgelegen   plaats   St.   Maartensdijk   is   het mogelijk dat in deze hoek melk tot kaas werd verwerkt. (bron: dhr. J.P.B. Zuurdeeg). I.   Abel   Abels ,   geb.   Stavenisse,   1585,   †   ald.   1639,   tr.   1e   Stavenisse,   1616   Geertruyt   Jans,   geb.   St.   Maartensdijk,   1590,   †   Stavenisse,   1629,   dr.   van Eeddo   Johans,   (Jans);   tr.   2e   Stavenisse,   27   mei   1629   Elizabeth   Hubrechts,   geb.   St.   Maartensdijk,   †   Stavenisse,   2   december   1676,   dr.   van   Adriaan Marinusse (Soutendam) en Adriaentje Joos. II.   Anthoni   Abels ,    ged.   Stavenisse,   14   februari   1615,   †   ald.   3   juli   1662,   tr.   Stavenisse,   4   april   1640   Elisabeth   Adriaans,   ged.   Stavenisse,   4   mei   1619, † ald. december 1667, dr. van Adriaen Marinuss en Adriaantje Joos.   III.   Johannes   Anthonissen   (Kaashoek ) ,   ged.   Stavenisse,   22   oktober   1656,   †   ald.   24   april   1739,   tr.   1e   Poortvliet,   29   januari   1681   Jannetje   Philips   de de   Later,   ged.   Scherpenisse,   11   februari   1657,   †   ald.   februari   1690,   dr.   van   Philips   en   Maria   de   de   Waayer;   tr.   2e   Stavenisse,   21   februari   1690 Maria   Cornelia   Pinte,   ged.   St.   Maartensdijk,   26   december   1670,   †   ald.   1707,   dr.   van   Cornelis   Pinte   en   Cornelia   Jansen   Batenburg;   tr.   3e   St. Maartensdijk,   2   juli   1707   Rachel   Jeremiasse   Quist,   ged.   Stavenisse,   16   november   1683,   †   ald.   29   januari   1718,   dr.   van   Jeremiasse   Quist   en   Neeltje Domus. IV.   Anthony   Kaashoek ,    ged.   St.   Maartensdijk,   5   november   1684,   †   ald.   1732,   tr.   St.   Maartensdijk,   7   september   1710   Neeltje   Adriaanse   Neeringh, ged. St. Maartensdijk, 27 maart 1695, † ald. december 1732, dr. van Adriaen Neeringh en Neeltje Abrams. V.   Anthony   Anthonisse   Kaashoek ,    geb.   St.   Maartensdijk,   7   januari   1725,   †   Stavenisse,   28   augustus   1804,   tr.   1e   Stavenisse,   12   september   1747 Maatje   Eijks,   geb.   Stavenisse,   23   maart   1727,   †   Poortvliet,   10   december   1749,   dr.   van   Jan   Anthonisse   Eijks   en   Dina   Maria   Goedegebuure;   tr.   2e Stavenisse,   14   februari   1755   Kaatje   Tichon,   geb.   Stavenisse,   6   maart   1729,   †   ald.   1   februari   1813,   dr.   van   Claes   Tichon   en   Pieternella   van   van Beveren. VI.   Anthony   Kaashoek ,   geb.   Stavenisse,   5   november   1747,   †   St.   Maartensdijk,   1   juni   1795,   tr.   1e   St.   Maartensdijk,   16   mei   1781   Martha   van   van Driel,   geb.   St.   Maartensdijk,   8   april   1753,   †   ald.   6   november   1783,   dr.   van   Jan   van   Driel   en   Maatje   van   van   Dijke;   tr.   2e   Poortvliet,   4   mei   1784   Maria Pipping,   geb.   Poortvliet,   20   augustus   1758,   †   St.   Maartensdijk,   4   mei   1785,   dr.   van   Cornelis   Pipping   en   Lena   van   van   Dijke;   tr.   3e   St.   Maartensdijk, 14 februari 1786 Geertruij Boer, geb. St. Maartensdijk, 4 december 1763, † ald. 1820. VII.   Marinis   Kaashoek ,   geb.   St.   Annaland,   3   april   1785,   †   Poortvliet,   16   november   1853,   tr.   St.   Annaland,   6   mei   1810   Emelia   Kloet,   geb.   St. Annaland, 11 maart 1790, † Poortvliet, 22 november 1853, dr. van Abraham Kloet en Elisabeth van van Diest.   VIII.   Abraham   Kaashoek ,    geb.   Poortvliet,   17   maart   1830,   †   ald.   30   juli   1913,   tr.   St.   Maartensdijk,   16   april   1863   Jannetje   Moerland,   geb.   St. Maartensdijk, 3 september 1838, † Poortvliet, 29 oktober 1898, dr. van Marinus Moerland en Aaltje Mosselman.   IX.   Marinis   Kaashoek ,   geb.   Poortvliet,   2   december   1866,   †   St.   Philipsland,   11   oktober   1950,   tr.   St.   Annaland,   25   november   1892   Cathalina Moeliker, geb. St. Annaland, 24 november 1869, † St. Philipsland, 31 juli 1948, dr. van Pieter Moeliker en Anna den Engelsman.   X.   Pieter   Kaashoek ,   geb.   St.   Annaland,   19   augustus   1894,   †   St.   Philipsland,   30   november   1938,   tr.   2   januari   1920   Adriana   den   den   Braber,   geb.   St. Philipsland,   31   december   1894,   †   Steenbergen   5   februari   1973,   begr.   St.   Philipsland,   10   februari   1973,   dr.   van   Dingenus   Cornelis   den   Braber   en Maria Adriana Kempeneers.   XI.   Dingenus   Cornelis   Kaashoek ,    geb.   St.   Philipsland,   9   juli   1924,   winkelier,   †   Bergen   op   Zoom,   9   oktober   1959,   begr.   St.   Philipsland,   15   oktober 1959,   tr.   St.   Philipsland,   [privé]   Maria   Cornelia   Faasse,   geb.   St.   Philipsland,   [privé],   dr.   van   Willem   Dingeman   Faasse   en   Janna   Wilhelmina   den Braber.   XII.   Willem   Dingeman   Kaashoek ,    geb.   St.   Philipsland,   18   oktober   1957,   tr.   Wissenkerke,   21   maart   1980,   Theodora   Johanna   van   der   Kooi,   geb.   4 september 1960 Hoensbroek, dr. Jan van der Kooi en Johanna Breekveldt. XIII. Johanna Maria Kaashoek , geb. Wissenkerke, [privé], Daniël Stafford, [privé].
©
KAASHOEK GENEALOGIE .NL
Patrilineaire stamreeks van Kaashoek vanaf 1444 t/m heden
contact: wim ( @ ) kaashoekgenealogie.nl