De    familienaam    Kaashoek    is    ontstaan    uit    een    veldnaam.    De    Uiterst-Nieuwlandpolder    onder    St.    Maartensdijk    is vermoedelijk   in   1441   bedijkt   door   Frank   van   Borselen .   De   naam   Kaeshoec   wordt   voor   het   eerst   in   1444   vermeld   in een   stichtingsoorkonde   van   een   vicarie   ter   ere   van   Petrus,   Paulus   en   Barbara   in   de   kerk   van   St.   Maartensdijk   (archief Nassause Domeinraad regest 888). Dhr.   P.J.   Mertens   vermeldt   in   het   boekje   Zeeuwse   familienamen,   dat   Kaashoek,   hoek   of   land   van   Kaas   kan   betekenen. Kaas   is   dan   de   afkorting   van   de   voornaam   Nicasius.   Ook   wordt   de   mogelijkheid   opengehouden   dat   Kaashoek   is afgeleid   van   Katshoek   of   dat   er   het   product   kaas   mee   wordt   bedoeld.   De   Kaashoek   die   in   het   meest   westelijke   deel van   de   Uiterst-Nieuwlandpolder   ligt,   bestaat   hoofdzakelijk   uit   bouwland.   Voor   de   herverkaveling   lag   er   echter   ook   een strook   lage   grond,   een   oude   kreek   die   als   weiland   werd   gebruikt.   Gezien   ook   de   afstand   en   de   slechte   verbindingen naar de in die tijd meest nabijgelegen plaats St. Maartensdijk is het mogelijk dat in deze hoek melk tot kaas werd verwerkt. (bron: dhr. J.P.B. Zuurdeeg). I.   Abel   Abels ,   geb.   Stavenisse,   1585,   †   ald.   1639,   tr.   1e   Stavenisse,   1616   Geertruyt   Jans,   geb.   St.   Maartensdijk,   1590,   †   Stavenisse,   1629,   dv.   van   Eeddo   Johans,   (Jans);   tr. 2e Stavenisse, 27 mei 1629 Elizabeth Hubrechts, geb. St. Maartensdijk, † Stavenisse, 2 december 1676, dv. van Adriaan Marinusse (Soutendam) en Adriaentje Joos. II.   Anthoni   Abels ,    ged.   Stavenisse,   14   februari   1615,   †   ald.   3   juli   1662,   tr.   Stavenisse,   4   april   1640   Elisabeth   Adriaans,   ged.   Stavenisse,   4   mei   1619,   †   ald.   december 1667, dv. van Adriaen Marinuss en Adriaantje Joos.   III.   Johannes   Anthonissen   (Kaashoek ) ,   ged.   Stavenisse,   22   oktober   1656,   †   ald.   24   april   1739,   tr.   1e   Poortvliet,   29   januari   1681   Jannetje   Philips   de   Later,   ged. Scherpenisse,   11   februari   1657,   †   ald.   februari   1690,   dv.   van   Philips   en   Maria   de   de   Waayer;   tr.   2e   Stavenisse,   21   februari   1690   Maria   Cornelia   Pinte,   ged.   St. Maartensdijk,   26   december   1670,   †   ald.   1707,   dv.   van   Cornelis   Pinte   en   Cornelia   Jansen   Batenburg;   tr.   3e   St.   Maartensdijk,   2   juli   1707   Rachel   Jeremiasse   Quist,   ged. Stavenisse, 16 november 1683, † ald. 29 januari 1718, dv. van Jeremiasse Quist en Neeltje Domus. IV.   Anthony   Kaashoek ,    ged.   St.   Maartensdijk,   5   november   1684,   †   ald.   1732,   tr.   St.   Maartensdijk,   7   september   1710   Neeltje   Adriaanse   Neeringh,   ged.   St.   Maartensdijk, 27 maart 1695, † ald. december 1732, dv. van Adriaen Neeringh en Neeltje Abrams. V.   Anthony   Anthonissen   Kaashoek ,    geb.   St.   Maartensdijk,   7   januari   1725,   †   Stavenisse,   28   augustus   1804,   tr.   1e   Stavenisse,   12   september   1747   Maatje   Eijks,   geb. Stavenisse,   23   maart   1727,   †   Poortvliet,   10   december   1749,   dv.   van   Jan   Anthonisse   Eijks   en   Dina   Maria   Goedegebuure;   tr.   2e   Stavenisse,   14   februari   1755   Kaatje Tichon, geb. Stavenisse, 6 maart 1729, † ald. 1 februari 1813, dv. van Claes Tichon en Pieternella van van Beveren. VI.   Anthony   Kaashoek ,   geb.   Stavenisse,   5   november   1747,   †   St.   Maartensdijk,   1   juni   1795,   tr.   1e   St.   Maartensdijk,   16   mei   1781   Martha   van   van   Driel,   geb.   St. Maartensdijk,   8   april   1753,   †   ald.   6   november   1783,   dv.   van   Jan   van   Driel   en   Maatje   van   van   Dijke;   tr.   2e   Poortvliet,   4   mei   1784   Maria   Pipping,   geb.   Poortvliet,   20 augustus   1758,   †   St.   Maartensdijk,   4   mei   1785,   dv.   van   Cornelis   Pipping   en   Lena   van   van   Dijke;   tr.   3e   St.   Maartensdijk,   14   februari   1786   Geertruij   Boer,   geb.   St. Maartensdijk, 4 december 1763, † ald. 1820, dv. Isaac Boer en Aagje de Wilde. VII.   Marinis   Kaashoek ,   geb.   St.   Annaland,   3   april   1785,   †   Poortvliet,   16   november   1853,   tr.   St.   Annaland,   6   mei   1810   Emelia   Kloet,   geb.   St.   Annaland,   11   maart   1790,   Poortvliet, 22 november 1853, dv. van Abraham Kloet en Elisabeth van van Diest.   VIII.   Abraham   Kaashoek ,    geb.   Poortvliet,   17   maart   1830,   †   ald.   30   juli   1913,   tr.   St.   Maartensdijk,   16   april   1863   Jannetje   Moerland,   geb.   St.   Maartensdijk,   3   september 1838, † Poortvliet, 29 oktober 1898, dv. van Marinus Moerland en Aaltje Mosselman.   IX.   Marinis   Kaashoek ,   geb.   Poortvliet,   2   december   1866,   †   St.   Philipsland,   11   oktober   1950,   tr.   St.   Annaland,   25   november   1892   Cathalina   Moeliker,   geb.   St.   Annaland, 24 november 1869, † St. Philipsland, 31 juli 1948, dv. van Pieter Moeliker en Anna den Engelsman.   X.   Pieter   Kaashoek ,   geb.   St.   Annaland,   19   augustus   1894,   †   St.   Philipsland,   30   november   1938,   tr.   2   januari   1920   Adriana   den   den   Braber,   geb.   St.   Philipsland,   31 december 1894, † Steenbergen, 5 februari 1973, begr. St. Philipsland, 10 februari 1973, dv. van Dingenus Cornelis den Braber en Maria Adriana Kempeneers.   XI.   Dingenus   Cornelis   Kaashoek ,    geb.   St.   Philipsland,   9   juli   1924,   winkelier,   †   Bergen   op   Zoom,   9   oktober   1959,   begr.   St.   Philipsland,   15   oktober   1959,   tr.   St. Philipsland, Maria Cornelia Faasse, dv. van Willem Dingeman Faasse en Janna Wilhelmina den Braber.   XII.   Willem   Dingeman   Kaashoek ,    geb.   St.   Philipsland,   18   oktober   1957,   tr.   Wissenkerke,   21   maart   1980,   Theodora   Johanna   van   der   Kooi,   geb.   4   september   1960 Hoensbroek, dv. Jan van der Kooi en Johanna Breekveldt. XIII. Johanna Maria Kaashoek , [****].
Gebruikte afkortingen:ald.	- aldaarbegr.	- begravendv.	- dochter van geb.	- geborenged.	- gedooptN.N.	- onbekendtr. 	- trouwde zv.	- zoon van†	- overleden
30   mei   1827,   St.   Philipsland:   Vrijdagnacht   omstreeks   12   uur   is   het   ijzeren   schip   ‘Neeltje’   van   schipper   Faasse   uit   St.   Philipsland,   bij   wildstilte   op   den   steenendam   voor   de   haven   te Hoedekenskerke   gedreven   en   daarop   blijven   zitten.   Het   schip   is   bij   opkomenden   vlied   gedeeltelijk   vervuld.   Van   morgen   vroeg   is   werkvolk   aldaar   begonnen   de   lading   macadam   over- boord te werpen, teneinde aldus het schip te behouden.
https://kaashoekgenealogie.nl - Kaashoek https://kaashoekgenealogie.nl - A. den Braber https://kaashoekgenealogie.nl - J.W. den Braber https://kaashoekgenealogie.nl - Faasse https://kaashoekgenealogie.nl - Breekveldt https://kaashoekgenealogie.nl - Bomhof https://kaashoekgenealogie.nl - Pekel https://kaashoekgenealogie.nl - van der Kooi