7 juli 1955: Aan    dhr.    D.C.    Kaashoek    zal    bouwgrond    verkocht worden van 227 m 2  voor ƒ 7,45 per m 2 . 3 september 1955: Burgemeester     de     Jonge     heeft     alhier     het     nieuwe woon-    en    winkelpand    van    de    heer    D.C.    Kaashoek geopend.    In    de    nieuwe    zaak    is    ook    een    lunchroom ondergebracht. In   een   kort   woord   sprak   hij   zijn   voldoening   uit   over de   verrijzenis   van   dit   mooie   gebouw,   aangezien   het een   bijdrage   is   in   de   verfraaiing   van   ‘t   geheel   en   van het straatbeeld in het bijzonder. 1961: In   het   Drentse   Tiendeveen   is   Berend Pekel    door    een    agent    neergeschoten. Het    hele    dorp    is    geschokt.    Lees    hier   alle   verslagen   die   gepubliceerd   zijn   in de lokale en in de landelijke kranten.
Zeeland’s Roem vervangt Natuurboter. Verkrijgbaar bij P. Kaashoek, St. Philipsland.
Burgerlijke Stand Zwolle ONDERTROUW:   19 november 1930. W.F.G.J.     Breekveldt     te     Heerlen     en     J.G. Bomhof, Wilhelminastraat 29, Zwolle.
GOES    -    Het    echtpaar    W.D.    Faasse    -    den    Braber    uit Goes   herdacht   dinsdag   met   een   bijeenkomst   in   huize Rehoboth     in     Goes     de     datum     waarop     ze     in     het huwelijk traden. Vijfenzestig    jaar    geleden    werden    Willem    Dingeman Faasse    uit    St.    Philipsland    en    Janna    Wilhelmina    den Braber       in       de       echt       verbonden.       Reden       voor burgemeester   mr.   W.   Blanken   en   zijn   echtgenote   om de felicitaties namens de gemeente over te brengen. Het   jubilerende   echtpaar,   dat   nog   steeds   gezond   is, verblijft    al    vijf    jaar    in    het    Goese    bejaartentehuis Rehoboth   aan   de   Jasmijnstraat.   De   90-jarige   Willem Faasse    was    voorheen    smid    in    Sint    Philipsland.    Zijn vrouw    is    afkomstig    uit    Yerseke    en    heeft    de    leeftijd van      85      jaar      bereikt.      Het      echtpaar      mag      zich verheugen     in     een     uitgebreid     nageslacht     van     zes kinderen,         zestien         kleinkinderen         en         vijftien achterkleinkinderen.
> > > > >
Ps. 115 vs. 12a. Maandag 17 December hopen zo de Heere wil, onze geliefde ouders, JAN WILLEM BOMHOF en GEERTJE OELEN hun 25-jarige Echtvereeniging te herdenken. Hunne dankbare kinderen. Zwolle, 14 December 1888.
Een Zeeuw dat wor je nie dat bi’je of bi’je nie ‘t zit in je gênen en in je bloêd ‘t is kieke, juun en pimpampoentje herken je ‘t nie, dan is’t nie hoet een Zeeuw dat kun je nie worre a doe je nog zo hoet je best zonder a je d’r erg in eit onderschei je jun eihe van de rest j’oeft ut echt nie te probere want je kunt ut nerehuns lere je kriegt ut nooit onder de knie want een Zeeuw, dat bi’je of bi’je nie.
De   ‘eerste’   Kaashoek.   Eerdere   gegevens   uit   Stavenisse zijn        niet        meer        te        achterhalen        wegens        de watersnoodramp van februari 1953 en WO-II. Abel   Abels   is   geboren   in   1585   in   Stavenisse   en   aldaar overleden     in     1639,     53     oud.     Abel     trouwde     met Geertruyt   Jans ,   ten   hoogste   26   jaar   oud,   vóór   1616   in Stavenisse. Geertruyt   is   geboren   in   1590   in   St.   Maartensdijk   en   is een   dochter   van   Eeddo   Johans.   Geertruyt   is   overleden vóór 1629 in Stavenisse.  Abel    hertrouwde    met    Elizabeth    Hubrechts    op    27 mei     1629     in     Stavenisse     nadat     zij     op     05     mei     in Stavenisse in ondertrouw zijn gegaan.    Elizabeth   is   geboren   in   St.   Maartensdijk,   dochter   van Adriaan   Marinusse   Hubrechts   en   Adriaentje   Joos   en   is overleden op 02 december 1676 in Stavenisse.
Ds.   Sixtus   Hommius    is   geboren   op   1   december   1587 te     Jelsum     en     overleden     op     5     oktober     1651     te Bolsward,    waar    hij    predikant    was.    Hij    huwde    1624 met    Maryke    Fetzes;    hij    was    een    zoon    van    Homme Hommius en Anna Fetses Schierhusius. Meer gegevens vind je hier .   1908, Zwolle. Gistermiddag     reed     het     zoontje     van     den     slager Bomhof,   Deventerstraat   te   Zwolle,   per   rijwiel   van het     hooge     viaduct     aldaar.     Eenige     straatbengels kwamen     er     tegen     op     en     zekere     Ketel     had     de onhebbelijkheid    een    stok    door    het    achterwiel    te steken. De   jonge   B.   bezeerde   zich   zeer   ernstig   door   den   val. De fiets werd zoo goed als onbruikbaar.
   j’   om   de   koffie   wil   kômme, za'k   eest   even   bèlle   â'k   joe was.   Me   bin   d'r   wè's   nie en   ’t   zâ   zonde   weze   van j’n   tied   â   je   vô   niks   zou komme.     Je     mô     wè     ‘t tillefonnummer   wéte   om   ons   te   kunne   belle. M’n   grôotouwers   Wullem   Fôse,   de   smid,   ô   op Flupland   in   1939   nummer   51.   De   pliesie   ô   45   en ’t   gemeente’uus   1.   In   dien   tied   kô   je   belle   tussen 8   en   21   ure   en   op   zondaegen   tussen   8   en   9   uur     s’oggens. De   familienaam   Kaashoek   is   ontstaan   uit   een veldnaam.   De   Uiterst-Nieuwlandpolder   onder   St. Maartensdijk    is    vermoedelijk    in    1441    bedijkt door    Frank    van    Borselen.    De    naam    Kaeshoek wordt   voor   het   eerst   in   1444   vermeld   in   een stichtingsoorkonde   van   een   vicarie   ter   ere   van Petrus,   Paulus   en   Barbara   in   de   kerk   van   St. Maartensdijk     (archief     Nassause     Domeinraad regest 888).    Handtekening van    Abel Abels in 1616.   Foto      onder:      de      achterste      hondenkar      is waarschijnlijk Pieter Kaashoek.
kaashoekgenealogie https://kaashoekgenealogie.nl - Breekveldt-Bomhof kaashoekgenealogie - Berend Pekel https://kaashoekgenealogie.nl - WDFaasse en JW den Braber https://kaashoekgenealogie.nl - hondenkar St. Philipsland https://kaashoekgenealogie.nl - Winkel Wilhelminastraat 31 St. Philipsland https://kaashoekgenealogie.nl - ds. Sixtus Hommius
Zo    de    Heere    wil    en    zij    leven,    hopen    onze    geliefde Ouders,      DINGENUS CORNELIS DEN BRABER                                         en          MARIA ADRIANA KEMPENEERS op Zaterdag 17 Januari a.s., hunne 30-jarige Echtvereeniging  te herdenken. Dat   ze   nog   lang   gespaard   moge   blijven   is   de   wensch van      hunne      dankbare      Kinderen,      Behuwd-      en Kleinkinderen. St-Philipsland, 14 Jan. 1920   FINCENT DEN BRABER.   MARIA DEN BRABER-NOORTHOEK   ADRIANA KAASHOEK-DEN BRABER   PIETER KAASHOEK
>
Ondertrouw:    GERARD BOMHOF                            en      GERRITDINA VISSER . Zwolle, 14 april 1899. Receptie Dinsdag 18 april, ‘s avonds van 8 - 10 uur, Molenstraat 519.
Excelsior Koffie    PAARSMERK met bon     per ½ pondspak 30 ct. Excelsior Thee    WITMERK met bon    per onspakje 26 cent.    ROODMERK met bon    per onspakje 30 cent. P. KAASHOEK - St. Philipsland
ALS MOEDER ZEGT: “Haal even een pakje Margarine”, dan bedoelt ze EXCELSIOR MARGARINE 22½ cent per pakje, met BON ter waarde van ½ blauwe bon van Zeelands Roem. Verkrijgbaar bij P. Kaashoek  -  St. Philipsland.
©
Het   begin   van   de   krantenberichten,   advertenties   en   verhalen   van   onze   familie.   Leuke   maar   ook minder   leuke   berichten   zoals   aankondigingen   van   een   overlijden.   De   in   eind   1800   opgerichte Stoomzuivelfabriek   ‘Concordia’   is   in   de   jaren   ‘20   uit   de   vorige   eeuw   overgenomen   door   Frico- kaas.   Mede-oprichter   was   Tjeerd   van   der   Kooi     die   in   1844   geboren   is   en   ligt   in   Janum   begraven. In    die    tijd    had    een    landbouwer    gemiddeld    18    stuks    melkvee.    De    huidige    melkvee-bedrijven hebben een 100-tal melkvee. (  lees meer over een modern melkvee-bedrijf  ). Mijn   grootvader   Pieter   Kaashoek   is   na   zijn   huwelijk   in   1920   een   kruidenierswinkel   begonnen   in het   Karreveld.   Mijn   oma   stond   in   de   winkel   en   Pieter   had   de   uitbreng   in   het   dorp   en   in   de polders.   Tot   1928   met   een   hondenkar   en   daarna   met   paard   en   wagen.   Mijn   ouders   bleven   na hun    huwelijk    de    winkel    voortzetten    en    na    de    Watersnoodramp    in    1953    lieten    ze    een    nieuw woon/winkelpand bouwen in de Wilhelminastraat van St. Philipsland.
KAASHOEK GENEALOGIE .NL
Familiegeschiedenis - 1 -
contact: wim ( @ ) kaashoekgenealogie.nl
Op 8 Jul 1946 a.s. hopen onze geliefde ouders   W.D. Faasse en   J.W. Faasse - den Braber den   dag   te   herdenken,   waarop   zij   voor   25   jaar   in het huwelijk traden. Wij   wenschen   hun   nog   lange   en   gelukkige   jaren toe.   M.A. Stols   N. Stols - Faasse   Riet   Andrina   Gerrit   Wim en   Kees Thuis: Dinsdag 9 juli Zuiddijk A14, St. Philipsland.