Jan   Pekel   is   in   1820   geboren   als   Jan   Hilbrands,   zoon   van   Berend   Hilbrands;   tijdens   zijn   huwelijk   in   1840   werd   zijn vader   genoemd   als   Berent   Hilbrands   van   de   Pekel   A.   De   verplichte   achternaam   die   Napoleon   als   wet   gesteld   heeft   in 1811 is pas in 1826 in Drenthe verplicht gesteld. Berend   Hilbrands   is   een   zoon   van   Hillebrand   Harms   en   van   Grietjen   Berents.   Beiden   afkomstig   uit   Oude   Pekela.   Zij gingen   in   ondertrouw   op   30   april   1774   bij   ds.   P.   Mees,   predikant   te   Oude   Pekela   1733   tot   1785.   Dit   is   de   oudst bekende   voorvader   van   het   geslacht   Pekel.   Er   is   geen   mogelijke   Harms   te   vinden   die   zijn   vader   geweest   zou   kunnen zijn. I. Hillebrand Harms , geb. Oude Pekela, 1750, †  Oterdum, 2 december 1808, tr. Oude Pekela, 30 april 1774 Grietje Berents, geb. Wedde.   II.   Berent   Hilbrands   (Pekel) ,   geb.   Oude   Pekela,   14   april   1782,   †   Uffelte,   16   december   1855,   tr.   Havelte,   10   april   1803   Grietjen   Roelofs   Mulder,   geb.   Diever,   1781,   Uffelte, 11 april 1854, dr. van Roelof en Geesje Andries. III.   Jan   Pekel ,   geb.   Havelte,   10   mei   1820,   †   Het   Schut   (Hoogeveen),   16   januari   1894,   tr.   1e   Havelte,   12   december   1840   Annechien   Zinger,   geb.   Ruinen,   25   juli   1815,   ald. 13 mei 1883, dr. van Jan en Jantien Jans; tr. 2e Ruinen, 6 juli 1889 Roelofien Mager, geb. Ruinen, 1838, dr. van Geert Jans en Grietien Harms Gerrits. IV.   Hilbert   Pekel ,   geb.   Ruinen,   8   juli   1855,   †   Beilen,   14   maart   1929,   tr.   1e   Ruinen,   15   maart   1879   Jantje   Kloezen,   geb.   Hoogeveen,   22   november   1855,   †   Ruinen,   6 december   1889,   dr.   van   Harm   en   Vrouwgien   Bisschop;   tr.   2e   Ruinen,   15   november   1890   Trijntje   Gritter,   geb.   Zuidwolde   30   september   1860,   †   Hoogeveen,   8   oktober 1938. V.   Jan   Pekel ,   geb.   Ruinen,   24   december   1881,   †   Tiendeveen, 26   september   1970 ,   tr.   Beilen,   12   augustus   1904   Marchje   van   van   Achteren,   geb.   Beilen,   3   september 1883, † Tiendeveen, 19 september 1966, dr. van Jan en Jantje Annen. VI.   Jantje   Pekel ,    geb.   Tiendeveen,   4   mei   1910,   †   Hoensbroek 27   december   2003 ;   tr.   Beilen   12   mei   1933   Tjeerd   van   der   Kooi,   geb.   Hiaure   16   februari   1913,   †   Brunssum, 13 februari 1999 , begr. Hoensbroek, 18 februari 1999 . VII.   Jan   van   der   Kooi ,   geb.   Beilen,   1   april   1936,   †   Groningen,   15   april   2012,   begr.   Dokkum,   20   april   2012,   tr.   Johanna   Breekveldt,   dv.   van   Willem   Fredrik   George Johannes en Johanna Geertruida Bomhof. VIII.   Theodora   Johanna   van   der   Kooi ,   geb.   Hoensbroek,   4   september   1960, tr.   Wissenkerke,   21   maart   1980,   Willem   Dingeman   Kaashoek,   geb.   18   oktober   1957,   zv. Dingenus Cornelis Kaashoek en Maria Cornelia Faasse. IX. Johanna Maria Kaashoek , geboren Wissenkerke, [****], Daniël Stafford, [****].
1907,   Leeuwarden:    3   oktober.   Het   Gerechtshof   heeft   de   uitspraak   in   de   zaak   van   den   19-jarigen   Roelof   K.   arbeider   te   de   Haar,   gem.   Beilen,   die   door   de   Rechtbank   te   Assen,   gem. Beilen, die door de Rechtbank te Assen, voor mishandeling van B. Pekel aldaar op den 30 Mei jl. is veroordeeld tot 3 maanden gevangenisstraf, een week verdaagd.
https://kaashoekgenealogie.nl - Kaashoek https://kaashoekgenealogie.nl - A. den Braber https://kaashoekgenealogie.nl - J.W. den Braber https://kaashoekgenealogie.nl - Faasse https://kaashoekgenealogie.nl - Breekveldt https://kaashoekgenealogie.nl - Bomhof https://kaashoekgenealogie.nl - Pekel https://kaashoekgenealogie.nl - van der Kooi
Gebruikte afkortingen: ald. - aldaar begr. - begraven dv. - dochter van geb. - geboren ged. - gedoopt N.N. - onbekend tr. - trouwde zv. - zoon van - overleden