    Kaashoek:    de   naam   Kaashoek   komt   al   in   1441   voor   in   St.   Maartensdijk.   Dan   ontstaat   er   een   ‘leegte’   van   150   jaar   door   de   oorlogen   en   de   watersnoodramp   van   1953, en gaat de naam Kaashoek verder in 1515 in St. Annaland.     Faasse:    van   oorsprong   komt   deze   familienaam   uit   Tholen.   Deze   tak   is   rond   1800   naar   St.   Philipsland   gekomen   en   gebleven.   Vanaf   begin   1900   is   deze   verdeeld   over Nederland en enkelen gingen naar Amerika.     Den   Braber:    De   familienaam   gaat   terug   tot   de   veertiende   eeuw   in   Brabant.   Mijn   beide   grootouders   stammen   af   van   dezelfde   voorouders.   Ik   beperk   het   vanaf   1750. Klik op link om verder te lezen bij Hans den Braber. [ . . . ]     Van   der   Kooi:    De   huidige   stamvader   is   Wytze   Wijtses.   Hij   kreeg   in   1508   een   zoon   Haije   Wijtses.   De   familienaam   werd   in   19   december   1811   aangenomen   als   ‘van   der Kooij’. Door verschrijving komen nu ook diverse varianten voor zoals ‘van der Kooi’ en ‘van der Kooy’.     Breekveldt:    De   in   1790   geboren   Jan   Breekveldt   is   de   oudste   die   tot   heden   te   achterhalen   is.   Jan   was   in   1816   een   gepensioneerde   militair   en   heeft   vele   veldtochten als kanonnier mee gevochten. Zijn laatste veldtocht was ‘de slag bij Waterloo’.     Bomhof:    De   familienaam   ‘Bomhof’   stamt   uit   1660   en   is   waarschijnlijk   afkomstig   van   ‘bom’   is   een   oud   Zwols   woord   voor   ‘boom’   en   ‘hof’   voor   ‘gaard’.   Vele   generaties waren slager in Zwolle.     Pekel:    De   uit   Groningen   afkomstige   familie   ‘Harms’   neemt   in   1829   de   achternaam   ‘Pekel’   aan.   Ze   kwamen   uit   het   dorp   ‘Oude   Pekel   Aa’   en   de   naam   ‘Pekel’   is   dan   een logische achternaam. In de provincie Drenthe werd vanaf 1829 de achternaam verplicht gesteld.
10   september   1955,   St.   Philipsland:   Het   nieuwe   winkelpand   van   de   Heer   D.   Kaashoek   in   de   Wilhelminastraat   is   dezer   dagen   in   gebruik   gesteld   door   Burgemeester   de   Jonge.   In   een kort   woord   sprak   hij   zijn   voldoening   uit   over   de   verrijzenis   van   dit   mooie   gebouw,   aangezien   het   een   bijdrage   is   in   de   verfraaiing   van   ‘t   geheel   en   van   het   straatbeeld   in   het   bijzonder. Bron: Zierikzeesche Nieuwsbode.
https://kaashoekgenealogie.nl - Kaashoek https://kaashoekgenealogie.nl - A. den Braber https://kaashoekgenealogie.nl - J.W. den Braber https://kaashoekgenealogie.nl - Faasse https://kaashoekgenealogie.nl - Breekveldt https://kaashoekgenealogie.nl - Bomhof https://kaashoekgenealogie.nl - Pekel https://kaashoekgenealogie.nl - van der Kooi