'n vet vaerke ei t'r gin weet van 'oevee 'onger 'n maegeren eit 'Ooie en menne da gae nie saemen (geen twee dingen tegelijk doen) 't Avveceert as slekken 't is 'ier sliengersause 't Is 'n liester (het draait op niks uit) D’r is ‘t er ‘n veugel uut z’n gat gevloge (een luiaard is aan het werk geslagen) 't Is aol eige pooke's gezond'eid (men denkt alleen maar aan zichzelf) 't Is net vuûlte De tange lei in ‘t vier (het is druk, er is veel werk) Je kiekt a’s ‘n uul op ‘n zieke koeje (een beetje dom kijken) De koffie was zo dun a’s pitwaeter ( zuinig aan doen) De buurman klaegde putt’n in d’aerde (steen en been klagen) Hendrik ei ‘n dikken duum (Hendrik heeft veel fantasie) De kraoien brienge ‘t uut (het geheim is vlug algemeen bekend) Flienk deu de gort roere ( er een zootje van maken) Da’s een aorige draoijer (een vreemd persoon) Dien Piet! Die ei ‘t scheerwaeter ok nie uut’gevonden (een dommerik) D’n diejen ‘ei maer ‘n broekskleppe land ( weinig bezit hebben) Je duum op de bozze ‘ouwe (zuinig zijn) Je kan ‘n ei in z’n hat kooke (een driftig persoon) ‘Ie zou de stêenen laete vechte (een ruziemaker) ‘t Is een schwoon zicht op de langste wegt (het is een lelijke man/vrouw) Ze bleust a’s ‘n meelzak (ze is bleekjes) A jie ‘t è, dan mok ‘t ôk è (hebberig zijn) Die vent is vèrre opgevouwe (die is oud en verslten) ;t Waere allemae vellen en drellen (van slechte kwaliteit) ‘k Bin ‘t zo beu a’s gespooge spek (Ik ben het erg zat/beu) Z’eit ‘n blôote billen gezicht (geen sprekend gezicht hebben) Z’is zo blie a’s ‘n geite die nae de stad mag (blij zijn met niets) 'n Goeien 'aen is nie vet (een gezegde voor magere mensen) 'n rouwkleêd ei' geên zakk'n 'n Ure is gêên kouse; je kun't nie rekke (opschieten en niet treuzelen) Je neuze is gin kapstok (je hoeft niet alles te weten) Ie ei z’n broôd wè bie z’n (een welbespraakt iemand) Ie kan nog geên spieker in ‘n pakje butter slae (een slappeling) De vuule waste buuten ‘ange (roddelen) Liever bloôie Jan, dan doôie Jan (liever voorzichtig dan overmoedig) ‘t Is ôôg waeter in de polder (broekpijpen zijn te kort) ‘n aoruhe draoier (een raar iemand) Mee iets plats over d’n diek komme (ermee voor de dag komen) Die ei ‘n hat as ‘n boomplanke (tegen een stootje kunnen) D’r musse staet schêef (slecht gehumeurd) Z’eit d’r kinderèmmetje nog an (een jong iemand) ‘k Gae padje korte (naar huis gaan) ‘k Lae me nie a’s ‘n schutteldoek gebrûuke (niet over je laten lopen)
Schrieve mee ‘n vurke (een hoge rekening schrijven) ‘Ie is deur d’achterdeure binne hekomme (niet welkome schoonzoon) Flauwe kul op’ange (flauwe grap vertellen) ‘Ie zit dae a’s ‘n bieje in de brouwketel (erg eenzaam wonen) ‘k Zie h’m nie ‘ange van de mist (Ik kan hem niet luchten of zien) Vô snot en kwiel stae (voor joker staan) Voere julder de paeren musters? (wat zijn jullie paarden mager) Werke is zaelig, zei de pasoot en niksdoen 'heilig (lekker luieren) Wie bie d'n beer slaept, kriegt z'n vlooien Z'n lippe 'ieng op 't derde knopsgat (hij stond beteuterd te kijken) Z'n ôgen bin grôôter a's z'n buuk (hij eet meer dan hij op kan) Z'n ôôren stae dicht bie z'n kop (hij is gierig) Ze groeit az 'n koeiestaert nae benee (ze blijft maar klein) Ze soppe uut één kommetje (ze zijn het roerend met elkaar eens) Zn mond stae nie stille van 't leutere (gauw op de tenen getrapt) 't Is nie aol butter wat 'n koeie geeft (het is niet al boter wat de koe geeft) 't Is nog gîn knoppe van z'n broek  (dat betekent financieel niks voor hem) 't Is of 't 'n terve mô gae menne (veel haast hebben) De goedkôôpste koffie drienk je tuus (thuis leef je het voordeligst) De huus bin zo zot as 'n juûn (de kinderen zijn zo gek als een ui) je mô menne as de 'eule leidt je mô nie krauwe waer a't nie joekt Je môt 'n ouwe aop gin smoelen lêêre trekke (je hoeft mij niets meer te leren) Vô de mast zitte (zijn eten niet op kunnen) Vô lêêlikerd stae (voor gek staan) Dan gae j’oôk over de rekel (er wordt over je gekletst) De meêste mensen gaen tuus doôd (dat je naar huis gaat) Je môt de woord'n mé 'n touwtje uût z'n keele trekke (zwijgzaam iemand) Je môt je wôôrden eest knauwe (je moet eerst nadenken) Je môt niet al j'n ei'rers onder eên oen legge (niet al je eieren onder één kip leggen) je môt zaoie nae de zak Je môt zaoie nae de zak (je moet leven naar hetgeen je hebt) Jie krieg 'n toeter van meu Mie (je krijgt helemaal niks) Krêukel gae zoeke op ‘oog waeter (gekke dingen doen) Laet de kaeter me zêêke (trek je er maar niets van aan) Mé de krô meedoe (met de grote hoop meedoen) Meevaere a's 'n mast op 'n schûte (niks in te brengen hebben ) Noe is noe en dan is dan (geen zorgen maken) Noe stae jie vô 't mannetje (nu heb jij de verantwoording) 'Ie eit d'n azien gepacht (zuur kijken) 'Ie is 'n êêle speklôôper (hij is 'n flinke kerel) 'Ie ei 'n gebreide maege! (iemand die veel kan eten) 'Ie ei s'n paplepel weggegôôid (hij is overleden)
Om de klaovers gae (aardappels met sla gaan eten) Op de luierbalk zitte (niks uitvoeren) Over d'onderdeure 'ange (staat te lummelen) Sneeuw op slik, drie daegen vorst, dun of dik Spreek je van 'n vent, dan is ie bie of omtrent (spreek je van de duivel, trap je op z'n staart) t is t'r laoien en lossen Vaerkes gaen eerder dwoôt van 'n lege bak âs van 'n vulen De kost vô 't eten ê (kost en inwoning hebben) De krune rôôkt (hij is erg kwaad) De maenen zoue uut je gat braeje (het is snikheet) Die is nie krepel op z'n tonge (die is goed van de tongriem gesneden) Die is zuunig uut 'n volle regenbak Eêrst grôte mensen en dan langôren (kinderen moeten hun beurt afwachten) Erge's z'n mes neerlegge (ergens anders gaan eten) God zâ je lône, is 't nie in d'erten dan in de bônen Ie ei 'n bek(smoel) as 'n mendeure Ie ei op 't maskot gezete (hij is dik geworden) Ie eit de meulenaer gezie (hij is erg lui) Ie is angebrand en nie gaer (hij is niet goed wijs) Ie kan we deu 'r 'n lampeglas (hij is erg mager) Ie ried 'n zwaere karre (hij heeft het moeilijk) Ie trok ôôgen as meulbriefjes (hij zette grote ogen op) Ie za 't kwaed nie in d'aerpels brienge (hij een een goedzak) Ik bin nie van 'n uul uutgebroeid (ik ben niet gek) In z'n kniepzak zitte (hij is bang) Je kan 'n keie nie 't vel afdoe (veren plukken van een kikker) Je kan 'n keie niet 't fel ofdoe (veren plukken van een kikker) Je kan d'r mee sokkele en oud ôôre ('t is vervelend, maar 't zal wel gaan) Je mô me kieze of lange (je hebt vrije keus) 'Ie ei 'n gebreide maege! (iemand die veel kan eten) 'Ie ei s'n paplepel weggegôôid (hij is overleden) 'Ie eit d'n azien gepacht (zuur kijken) 'Ie is 'n êêle speklôôper (hij is 'n flinke kerel) 'Ie is 'n schrijnwerker in Gods aerdbojem 'Ie is om zêêpe (die is overleden) 'Ie kiekt as 'n aop in d'n biebel (hij doet alsof hij het snapt) 'Ie komt as de kalvers op 't ies danse (hij komt nooit) 'Ie ried 'n zwaere karre (hij heeft het moeilijk) 'Ie zou 'n vaerke de rik uûtvrete 'n 'oen krauwt achteruut en kom't 'r nog oak 'Ie is om zêêpe (die is overleden) 'Ie kiekt as 'n aop in d'n biebel (hij doet alsof hij het snapt)
'Ie komt as de kalvers op 't ies danse (hij komt nooit) 'Ie ried 'n zwaere karre (hij heeft het moeilijk) 'Ie zou 'n vaerke de rik uûtvrete 'n 'oen krauwt achteruut en kom't 'r nog oak 't Is pik in 't vier (er is hevige ruzie) 't Is stille waer a' 't nie waoit (het is stil waar het niet waait) 't Op z'n lief eh (vrolijk zijn) 't trokt 'ier a's 'n spuie (het tocht hier) 't Vleis goed onder de pekel 'ouwe (een stevige borrel drinken) 't Waeter zit a bie d'aerpels (het heeft veel geregend) 't Weer is vandaege 'n bitje ruuzebuuzig  (slecht weer) A's 't werke in 'n flesse zat, liet ik 'um dicht (werken is goed, maar luieren is beter) A't d'n êêne 'and d'n oaren wast, bin z'allebei schôôn (elkaar over en weer helpen) A's je je eige nie kietelt, lach je noojt (als je jezelf niet eens een pretje bezorgt, heb je nooit wat) Allé, we gae de koesse (Kom op, we gaan naar bed) Alles kan, be'alve 'n scheet op 'n planke spiekere (alleen het mogelijke is te doen) Aol 't goeie komt van boven, ienkel aerepels komme uût de grond Beter in d'open lucht as in 'n nauwen buûk (winden kun je maar beter laten waaien) D'erremoei lôôpt van onder de deure (het is armoe troef) D'onstantste wezels zuupe d'mêêst eiers  (de brutaalsten hebben de beste kansen) D'r is gin koeje zô kwaed of ze wor wel 's tochtig D'r uût zie as 't sop van raop'n Da's noe 'n echte zakzjéker (hij praat je altijd naar de mond) De dómenie 'ei z'n spae meegebrocht (de dominee heeft het hier naar zijn zin) Oesje schiet aoltied op eên 'oôp (ellende stapelt zich op) 'Ie is 'n schrijnwerker in Gods aerdbojem
kaashoekgenealogie kaashoekgenealogie kaashoekgenealogie kaashoekgenealogie kaashoekgenealogie kaashoekgenealogie kaashoekgenealogie kaashoekgenealogie
https://kaashoekgenealogie.nl - Kaashoek https://kaashoekgenealogie.nl - A. den Braber https://kaashoekgenealogie.nl - J.W. den Braber https://kaashoekgenealogie.nl - Faasse https://kaashoekgenealogie.nl - Breekveldt https://kaashoekgenealogie.nl - Bomhof https://kaashoekgenealogie.nl - Pekel https://kaashoekgenealogie.nl - van der Kooi